Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Ústav rusko-slovenských kultúrnych štúdií
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Ústav rusko-slovenských kultúrnych štúdií ( Институт русско-словацких культурных
исследований )


Riaditeľka Ústavu
( Директор института)

prof.PhDr.Eva Kollárová,PhD
kontakt: e-mail kollarova@orava.sk eva.kollarova@ku.sk

telefón 0907 858 020

 
Tajomník Ústavu

PhDr. Monika Barčáková
kontakt: e-mail monikabarcakova1@gmail.com

                                   
Vedecká rada Ústavu
(Ученый совет )

 

Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak,PhD. (KU v Ružomberku)                                      
Prof. PhDr. Eva Langsteinová, PhD. (UMB v Banskej Bystrici)

Prof. PhDr. Václav Macek, CSc. (VŠMU v Bratislave)

Doc. PhDr. Janka Klincková, CSc. (UMB v Banskej Bystrici)

Doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. (UMB v Banskej Bystrici)

Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. (PF UMB)

PaedDr. Aurélia Plávková Tináková (KU v Ružomberku)

PaedDr. Ján Kamoďa, PhD. (KU v Ružomberku)

PhDr. Marián Lapitka  - autor učebníc SJ a L

                      

          

 

Medzinárodná spolupráca Международное сотрудничество

RUDN – Ruská univerzita družby národov – Moskva (prof. V. V. Barabaš, DrSc.)

MAPRJAL- Štátna petrohradská univerzita-PETROHRAD(prezidentka MAPRJAL(prof. L.A.Verbická,DrSc)
Gercenova pedagogická univerzita-Petrohrad (prof.I.P.Lysakovová,DrSc )

Ruské centrum kňažnej Daškovej v Edinburghu (Mikhail Vodopyanov, PhD.)

Štátna univerzita vo Viľniuse (Mgr. Anastasija Belovodskaja, PhD.)
Ruské centrum vo Viedni (prof. A. Berdičevskij, DrSc.)

Ruské centrum v Budapešti (prof. Svetlana Hamszewskij, DrSc.)
Ruské centrum v Berlína (prof. Svetlana Rusova, DrSc.)
Ruské centrum v Krakove (prof. Helena Ples, DrSc.)

Spolupráca so slovenskými inštitúciami Сoтрудничество в Словакии

Inštitút rusistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (doc. PhDr. Darina Antoňáková, CSc., prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD.

Filozofická fakulta UMB (doc. Mgr. Vladimír Bíloveský, PhD., Mgr. Martin Lizoň, PhD.)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc., DrSc., Mgr. Andrea Grominová, PhD.)
Spolok MUDr.Pavla Straussa v Liptovskom Mikuláši


Základné smerovanie Ústavu Основное направление института
Prednášková činnosť v rámci KU a európskych seminárov : Rusko-slovenské kultúrne kontakty včera a dnes
Medzinárodné konferencie s témou: Kulturologické smerovanie cudzojazyčnej edukácie a MP kontakty s rodným jazykom a kultúrou
Vydavateľská činnosť:
zborníky rusko- slovenských kultúrnych kontaktov, zborník prekladov
Pavla Straussa do ruštiny, digitalizácia učebnice RJ s MP kontaktmi (SJ)
Ruskij jazyk v centre Evropy (v spolupráci s ARS-om)
Studia russico-slovaca

Vzdelávacia činnosť v rámci spolupráce s Centrum celoživotného vzdelávania KU (PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.)

prípravy atestácií učiteľov RJ a SJaL so zameraním na medzipredmetové kontakty (CJ a SJ)

 

 

Dokumenty:

 

Výročná správa ústavu za rok 2014

Činnosť ústavu - júl 2012

Činnosť ústavu

 

Oznamy:

 

Oznam 27.2.2017

Ústav Rusko-slovenských kultúrnych štúdií na PF KU vydal  v r. 2016 svoje V. číslo časopisu STUDIA RUSSICO-SLOVACA

 

http://www.ku.sk/images/dokumenty/pf/dokumenty/veda_a_vyskum/elektronicke_publikacie/kollarova_russico_slovaca_2016.pdf

 

Prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD. prednášala o kulturologickom smerovaní cudzojazyčnej edukácie na VIII. Kongrese MAPRJAL v Granade v roku 2015 a v Minsku na VI. Medzinárodnej vedeckej konferencii v roku 2015.

 

Prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD. a tajomníčka Ústavu PhDr. Monika Barčáková prednášali na III. pedagogickom fóre v ruskom Soči v roku 2016.

 

Súčasťou ich vystúpení bol aj záujemcom darovaný časopis Studia Russico-slovaca.

 

Oznam 18.9.2015

Ústav Rusko-slovenských kultúrnych štúdií na PF KU vydal svoje IV.číslo časopisu STUDIA RUSSICO-SLOVACA s veľmi zaujímavým obsahom a esteticko-výtvarnou výpravou.
Z obsahu vyberáme: V ústrety XIII.Kongresu MAPRJAL,Filologický aspekt protivorečení juhovýchodu Ukrajiny,Komu dám svoju nehu(Máši Haľamovej),Ruská literatúra na pomedzí 19.a 20.storočia:literárny proces v kontexte transformácie knižného mediálneho trhu a iné.

 

pdf logo 2  STUDIA RUSSICO-SLOVACA IV. číslo (PDF)

 


Prezidentka Asociácie rusistov Slovenska a riaditeľka Ústavu rusko- slovenských kultúrnych štúdií dňa 10.VII. bola pozvaná ako hosť dvojhodinovej relácie Nočná pyramída na tému: Cudzie jazyky dnes

Link: http://www.rozhlas.sk/radio-slovensko/web-archiv?rel=11

RTVS – Národnostný magazín
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10071/86966
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10071/93135

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

ais2 baner  baner m  baner s  

moodle baner 2  isic baner  facebook baner 2

 

 banner vzk pf ku

baner pk dk 2

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1