Adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Ústav sociálnych vied
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842, klapka 1415

 

Riaditeľka ústavu:

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.

 

Asistentka riaditeľky ústavu:

Mgr. Alena Zaťková

 

Profesori:

prof. dr hab. Andrzej Gretkowski

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.

 

Odborní asistenti:

Mgr. Daniel Markovič, PhD.

 

Doktorandi:

-

 

 

Dokumenty:

 

pdf logo 2  Výročná správa ústavu za rok 2014

pdf logo 2  Výročná správa ústavu za rok 2012
pdf logo 2  Výročná sprava ústavu za rok 2010
pdf logo 2  Výročná správa ústavu za rok 2009
pdf logo 2  Výročná správa ústavu za rok 2008

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

 

 banner vzk pf ku

pk 2018

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1