Istituto di Lingua e Cultura Italiana

 

Kontakt / Contatto:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Ústav talianskeho jazyka a kultúry
Istituto di Lingua e Cultura Italiana
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
email: ilci.pfku@gmail.com

 

Riaditeľ ústavu / Direttore dell'Istituto:
Dr. Dušan Kováč-Petrovský, PhD.,
tel. +421 917 939 051, +39 393 135 0238

 

Členovia ústavu / Membri dell'Istituto:
prof. Dr. Norberto Cacciaglia,
Dott. Dušan Kováč-Petrovský, PhD.,
Dr. Rosangela Libertini,
Dr. Luisa Tramontana,
Mgr. Paulína Kováčová.

 

Spolupracovníci z iných pracovísk KU:
prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD., riaditeľka Ústavu rusko-slovenských kultúrnych štúdií PF KU,
doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., Katedra matematiky PF KU,
RNDr.Štefan Tkáčik, PhD., Katedra matematiky PF KU.

 

Externí spolupracovníci:
prof. Dr. Edoardo Barbieri, PhD., Università cattolica del Sacro Cuore, Milano, Taliansko,
prof. ass. Görgy Domokos, PhD., Katolícka univerzita Petra Pázmáňa, Budapešť, Maďarsko,
Dr. Angela Frati, PhD., Accademia della Crusca, Florencia, Taliansko,
Dr. Michele Colombo, PhD., Università cattolica del Sacro Cuore, Milano, Taliansko,
Dr. Anna Mori, Università per Stranieri di Perugia, Taliansko.

 

Sekretariát:
Mgr. Paulína Kováčová.

 

Medziuniverzitná vedecká spolupráca / Collaborazione Scientifica Interuniversitaria:
Università di Bologna,
Università per Stranieri di Perugia,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Budapest / Katolícka univerzita Petra Pázmáňa v Budapešti (Maďarsko).

 

 

Dokumenty:

 

pdf logo 2  Výročná správa ústavu za rok 2011

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

 

 banner vzk pf ku

pk 2018

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1