foto sutaz kh smallV dňoch 9.-10.6. 2017 sa priestoroch Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a v priestoroch SZUŠ Music Art v Prahe konala Interpretační soutěž studentů pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí. Cieľom súťaže je skvalitniť umeleckú prípravu budúcich učiteľov, preto  mohli študenti pedagogických fakúlt konfrontovať svoje interpretačné kvality v piatich odboroch: hra na klavíri, hra na sláčikové nástroje, hra na ostatné nástroje, sólový spev a zbormajstrovstvo.

img 5172 kópiaV stredu 3. 5. 2017 sa v priestoroch Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) konal 14. ročník celoslovenského kola súťaže Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) v študijnom odbore sociálna práca. Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku získala študentka PF KU Bc. Zuzana Thomková s prácou Kompetencie a úlohy sociálneho pracovníka pri integrácii detí s mentálnym postihnutím v detskom domove (školiteľka PhDr. Lenka Štefáková, PhD.).

1028752e1e titVo štvrtok 27. apríla 2017 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnila prednáška s názvom Život človeka na úteku medzi zemou a nebom. Prednášateľom bol profesor PaedDr. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. pôsobiaci na Katedre pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

dsc 0008 titPrezentovať výsledky vlastných výskumov študentov bolo cieľom školského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) v študijnom odbore sociálna práca, ktoré sa konalo 24. apríla 2017 na Katedre sociálnej práce. Súťažnej prehliadky pred odbornou komisiou sa zúčastnili štyri študentky. Víťazkou sa stala Bc. Zuzana Thomková s prácou Kompetencie a úlohy sociálneho pracovníka pri integrácii detí s mentálnym postihnutím v detskom domove (školiteľka PhDr. Lenka Štefáková, PhD.). Víťazka sa zúčastní celoslovenského kola ŠVOČ, ktoré bude tento rok hostiť Pedagogická fakulta KU 3. mája 2017. Víťazke blahoželáme a držíme jej palce v slovenskom kole!

du foto7Na akademickej pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku sa od 3. júla do 7. júla 2017 uskutoční už desiaty ročník Detskej univerzity.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

ais2 baner  baner m  baner s  

 

moodle pfku

 

katedry baner

 banner vzk pf kubaner pk dk 2

 

du banner 2017 2

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

dtv baner