inauguracia dekan pfku 2 titV utorok 14. marca 2017 slávnostne inaugurovali nového dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) PaedDr. Petra Kršku, PhD. Program sa začal svätou omšou v Kostole sv. Rodiny, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita a Veľký kancelár KU.

orava titVýchovné poradenstvo a príprava žiaka na aktuálne požiadavky trhu práce bol názov metodického seminára pre výchovných poradcov z regiónu Orava, ktorý sa v stredu 8. marca 2017 konal na Spojenej škole v Tvrdošíne. Ako rečníci boli na podujatie pozvaní aj pracovníci Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

vernisaz vystavy 1 titDňa 28. februára sa uskutočnila vernisáž výstavy „MYŠLIENKA – MATERIÁL – TVORIVOSŤ /MÉDIUM PAPIER/“. Výstava bola inštalovaná na dvoch poschodiach Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tvorcovia výstavy – pedagógovia katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty – predstavujú prostredníctvom vybraných prác nielen súčasnú tvorbu študentov, ale zároveň aj najkvalitnejšie študentské práce z nedávnej minulosti.

cu photoDňa 23. februára 2017 Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) obdržala list od ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana, v ktorom oznamuje, že na základe odporúčania Akreditačnej komisie zo dňa 24. a 25. januára 2017 Katolícka univerzita zostáva v sieti vysokých škôl univerzitného typu. V liste adresovanom rektorovi KU Mons. prof. Jozefovi Jarabovi minister školstva uvádza: „Vážený pán rektor, v súlade s ustanovením § 85 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že Katolícka univerzita v Ružomberku zostáva univerzitnou vysokou školou. K dosiahnutému výsledku Vám a celej vysokej škole gratulujem.“

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 19/2017, ktoré prijal na svojom 6. zasadnutí dňa 14. februára 2017, vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS PF KU na uvoľnené miesta členov AS PF KU za katedry: 1) Katedra sociálnej práce; 2) Katedra pedagogiky a psychológie.

 

pdf logo 2 Vyhlásenie výsledkov volieb

pdf logo 2 Zápisnica z doplňujúcich volieb do AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 1. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie pri AS PF KU

pdf logo 2 Dôležité informácie k doplňujúcim voľbám 01. 03. 2017

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

cetart pfku