parte anton dekret webPo ťažkej, trpezlivo znášanej chorobe nás vo veku 84 rokov opustil prof. RNDr. Anton Dekrét, DrSc., človek s veľkým, láskavým srdcom a životnou múdrosťou, špičkový slovenský matematik a univerzitný učiteľ, ktorý okrem iného pomáhal pri začiatkoch Katolíckej univerzity v Ružomberku a bol jedným zo zakladajúcich členov katedry matematiky.

plagat ccv titCentrum celoživotného vzdelávania PF KU v Ružomberku otvára akreditovaný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí. Cieľová skupina:  pedagogickí zamestnanci a koordinátori prevencie drogových závislostí.
Počet priznaných kreditov: 33 kreditov
Termín podania prihlášok: do 28.2.2017
Prihlášku a všetky ostatné informácie nájdete tu

Kontakt:  zuzana.gejdosova@ku.sk

 

pdf logo 2 Plagát vzdelávacieho programu

dod titNa Katolíckej univerzite v Ružomberku sa 7. februára 2017 konal ďalší ročník Dňa otvorených dverí. Študenti stredných škôl mali možnosť prísť a zoznámiť sa s univerzitou a s tým, čo pre nich ponúka. Začiatok podujatia bol o 10:00 v Aule sv. Jána Paula II., kde záujemcov o štúdium privítal prorektor prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., a následne odzneli prezentácie prodekanov jednotlivých fakúlt, ktorí predstavili  Katolícku univerzitu, jej fakulty a ponuku študijných programov.

kuAkreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády Slovenskej republiky, na svojom 99. zasadnutí v dňoch 24. - 25. januára 2017 v Bratislave prijala uznesenie č. 99.6.3a, v ktorom konštatuje, že Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-2 (výstupy študentov na doktorandskom stupni) z komplexnej akreditácie. AK preto odporúča Ministerstvu školstva ponechať doterajšie začlenenie Katolíckej univerzity medzi univerzitnými vysokými školami.

bradford 1 titKatedra manažmentu, na Inštitúte Štefana Náhalku v Poprade z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zúčastňuje od 1. októbra 2016 na riešení veľkého medzinárodného európskeho projektu z programu Erasmus+ (schválený EÚ v roku 2014) v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý je členený do troch kľúčových akcií KA1 – KA3.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

cetart pfku