t2.sk 012 titVo februári 2018 realizovali pracovníci Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) viacero podujatí orientovaných na žiakov stredných škôl. Ústrednou udalosťou bol Deň otvorených dverí PF KU v Ružomberku v utorok 6. februára 2018. Jeho program začal v Aule sv. Jána Pavla II. privítaním prorektorkou pre vzdelávanie doc. Helenou Kadučákovou. Pedagogickú fakultu, jej študijné programy a výhody štúdia predstavila prodekanka pre zahraničné vzťahy a PR doc. Markéta Rusnáková. Mimoriadnym hosťom dňa otvorených dverí bola županka Žilinského kraja Erika Jurinová.

baner ku volby 1Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 58/2017, ktoré prijal na svojom 13. zasadnutí dňa 19. decembra 2017, vyhlásil doplňujúce voľby do študentskej časti AS PF KU na uvoľnené miesto člena AS PF KU za študentskú časť Akademickej obce PF KU na prvom stupni štúdia (bc).

 

pdf logo 2 Návrhová listina  pdf logo 2 Zoznam kandidátov pdf logo 2 Výsledok doplňujúcich volieb do AS PF KU

 

simra 2 titV dňoch 10. a 11. januára 2018 sa konala vo výskumnom ústave EURAC v talianskom meste Bolzano porade riešiteľov projektu Horizont 2020 č. 677622: Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach (SIMRA) (obr. 1). Hlavným cieľom projektu SIMRA je zvyšovať povedomie o spoločenských inováciách a inovatívnych mechanizmoch riadenia v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka, a podporovať ich rozvoj v marginalizovaných vidieckych oblastiach po celej Európe a v Stredomorí, vrátane nečlenských krajín Európskej únie.

saniga knihaOcenenie Krištáľové krídlo už po 21-krát udelili rozličným osobnostiam Slovenska. Svoje želiezko v ohni mala aj Katolícka univerzita v Ružomberku v podobne nominácie pána docenta Miroslava Sanigu a jeho najnovšej pozoruhodnej publikácie. Pracovník Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry biológie a ekológie docent Miroslav Saniga bol v aktuálnom ročníku Krištáľového krídla nominovaný v kategórii publicistika a literatúra. „Jeho knihu Chotár pod Čiernym kameňom – čarokrásna Záhrada Eden nominovali spomedzi 37 publicistických a knižných počinov a bola jediná zo všetkých univerzít a vysokých škôl na Slovensku. Náš kolega sa dostal medzi troch najlepších.

inspiration 3 kópiaV dňoch 4. až 6. decembra 2017 sa v Bruseli pri príležitosti Svetového dňa pôdy 2017 konalo podujatie „Územie, pôdy a veda“, na ktorom boli prezentované výsledky dosiahnuté v dvoch európskych projektov: Horizont 2020 INSPIRATION a SOILS4EU. Obidva projekty spája téma pôda a jej udržateľné využitie.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku