3 20180313 131949 kópiaNová aula na Katedre manažmentu IŠN Katolíckej univerzity v Poprade so študentmi, pedagógmi i zástupcami praxe s očakávaním privítala prostredníctvom vedúcej katedry pani profesorky Aleny Daňkovej, v utorok 13. marca 2018, pána viceprimátora Popradu Mgr. Igora Wzoša, ktorý prišiel na akademickú pôdu s prednáškou Smart City Poprad.

img 0040 kópiaKatedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pod vedením garantky, doc. PhDr. Ing. Emílie Janigovej, PhD., realizuje v akademickom roku 2017/2018 novovzniknutý vyučovací predmet s názvom Politika súdržnosti EÚ. Študenti magisterského štúdia študijného programu Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, si v zimnom semestri mohli osvojiť informácie k najdôležitejšej investičnej  politike Európskej únie.

dsc 0326 kópiaŠtudenti magisterského štúdia v študijnom odbore sociálna práca  navštívili 14. marca 2018 Národnú radu Slovenskej republiky (NR SR). Návštevu zorganizoval docent Martin Klus, slovenský politológ a vyštudovaný politický teoretik, ktorý našim študentom prednáša ako externý pedagóg predmet Politológia. Ako poslanec NR SR sa teda stal tým najvhodnejším sprostredkovateľom pri prepájaní teoretických poznatkov o činnostiach zákonodarného zboru získaných vo vzdelávacom procese s ich priblížením v praxi a do veľkej miery aj pre konfrontáciu poznatkov študentov získaných iba sprostredkovane, prostredníctvom médií.

laura chovanovaGratulujeme k športovým úspechom našej študentky Laura Chovanova, ktorá reprezentovala PF KU na najvyššej slovenskej športovej univerzitnej súťaži Zimná univerziáda SR. Súťaž sa konala v termíne 5. – 9. 2. 2018. Laura Chovanová získala bronzovú medailu v biatlone, rýchlostných pretekoch žien na 7,5 km.

c marek hajkovsky foto konferencia ghp 2018 22 titV živote človeka, či organizácie sú dni všedné, ale aj také, ktoré sa významnou mierou zapíšu do ich životopisu. A takýmto dňom bol štvrtok 22. február 2018 nielen našej kolegyne doc. Ing. Jany Pitekovej, PhD., ale aj pracoviska Katedry manažmentu, keď sa na odporučenie partnerskej spoločnosti  Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) zúčastnila, popri významných slovenských a zahraničných spíkroch, na dôležitom podujatí z oblasti cestovného ruchu.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku