gavurovaNa problematiku prekladu detskej literatúry z anglického jazyka zamerala svoju prednášku PhDr. Miroslava Gavurová, PhD., ktorá navštívila Pedagogickú fakultu KU symbolicky práve na začiatku mesiaca knihy. Prvý marcový deň sme mali možnosť cez jej odbornú prezentáciu nahliadnuť na prácu prekladateľa a rôzne prekladateľské nástrahy, ktoré súvisia so štylistikou slovenského jazyka.

kolbe1V pondelok 26. februára na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity (PF KU) Inštitúte Štefana Náhalku v Poprade otvorili výstavu o sv. Maximiliánovi Kolbem. Výstava je pre študentov manažmentu zaujímavou príležitosťou spoznať život svätca, ktorý je patrónom manažérov.

t2.sk 012 titVo februári 2018 realizovali pracovníci Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) viacero podujatí orientovaných na žiakov stredných škôl. Ústrednou udalosťou bol Deň otvorených dverí PF KU v Ružomberku v utorok 6. februára 2018. Jeho program začal v Aule sv. Jána Pavla II. privítaním prorektorkou pre vzdelávanie doc. Helenou Kadučákovou. Pedagogickú fakultu, jej študijné programy a výhody štúdia predstavila prodekanka pre zahraničné vzťahy a PR doc. Markéta Rusnáková. Mimoriadnym hosťom dňa otvorených dverí bola županka Žilinského kraja Erika Jurinová.

baner ku volby 1Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 58/2017, ktoré prijal na svojom 13. zasadnutí dňa 19. decembra 2017, vyhlásil doplňujúce voľby do študentskej časti AS PF KU na uvoľnené miesto člena AS PF KU za študentskú časť Akademickej obce PF KU na prvom stupni štúdia (bc).

 

pdf logo 2 Návrhová listina  pdf logo 2 Zoznam kandidátov pdf logo 2 Výsledok doplňujúcich volieb do AS PF KU

 

simra 2 titV dňoch 10. a 11. januára 2018 sa konala vo výskumnom ústave EURAC v talianskom meste Bolzano porade riešiteľov projektu Horizont 2020 č. 677622: Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach (SIMRA) (obr. 1). Hlavným cieľom projektu SIMRA je zvyšovať povedomie o spoločenských inováciách a inovatívnych mechanizmoch riadenia v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka, a podporovať ich rozvoj v marginalizovaných vidieckych oblastiach po celej Európe a v Stredomorí, vrátane nečlenských krajín Európskej únie.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku