mikulastitTak ako po minulé roky, aj tento rok zavítal v utorok 5. decembra 2017 medzi deti zamestnancov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sv. Mikuláš. Prišiel  v sprievode dvoch pomocníkov – anjelov. Návšteva sv. Mikuláša bola sprevádzaná krásnym interaktívnym programom rozprávok Smelý zajko a Medovníkový domček študentiek a študentov z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky, za čo im patrí veľká vďaka obdarovaných detičiek a ich rodičov.

Vedenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pozýva všetkých študentov fakulty (študentskú časť Akademickej obce fakulty) na spoločné stretnutie a verejnú diskusiu, ktoré sa uskutočnia dňa 14. februára 2018 o 13.00 vo foyer fakulty. Témou stretnutia bude predstavenie Karty študenta Pedagogickej fakulty v Ružomberku a zliav s ňou spojených. Bude to zároveň príležitosť položiť vedeniu fakulty otázky týkajúce sa študentského života a predložiť svoje návrhy a pripomienky.

ars ivKatedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zorganizovali v dňoch 21.-22. novembra 2017 vedeckú konferenciu ARS ET EDUCATIO IV. s medzinárodnou účasťou, ktorá bola určená vedecko-pedagogickým pracovníkom, pedagógom umeleckých predmetov a doktorandom.

snímka4titV stredu  8.11.2017 sa pri príležitosti týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutočnila v priestoroch Galérie pod krížom vernisáž výstavy HOMMAGE Á JURAJ MELIŠ. Výstava je prehliadkou študentských prác Katedry výtvarnej výchovy pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vernisáž za účasti rektora PFKU, prodekanov, zástupcov Katedry výtvarnej výchovy a pozvaných hosti slávnostne otvoril prof. Rastislav Biarinec.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku