Študenti vyšších ročníkov, ktorým bolo pridelené motivačné štipendium za vynikajúci prospech, pre urýchlené vyplatenie priznaného štipendia nech ihneď zašlú mailom na študijné oddelenie (maria.korbova@ku.sk) číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý im má byť štipendium poukázané a osobné údaje v tvare: IDO,  meno,  priezvisko, kombinácia a ročník štúdia.

pdf logo 2 Štipendiá

konferaKatedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás srdečne pozýva na konferenciu "Súčasnosť a perspektívy edukácie II" - Edukačné výzvy súčasnosti a budúcnosti, ktorá sa uskutoční 18. októbra 2017 v Ružomberku. Zameranie a obsah rokovania konferencie vychádza z aktuálnych úloh a požiadaviek kladených na súčasnú edukáciu v našom školstve.

 

Cieľom konferencie nie je kritika školstva, ale predovšetkým hľadanie možností skvalitňovania a optimalizovania práce našich škôl a učiteľov, ako aj prípravy budúcich učiteľov, v súlade s požiadavkami a perspektívami spoločnosti. Na konferencii sa zúčastnia významní pedagógovia z viacerých pedagogických fakúlt v Slovenskej republike a zahrančia, ako aj zástupcovia ďalších organizácii.

 

Viac informácií...

 

 

Dňa 23.10.2017 sa uskutoční školenie Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) pre študentov prvých ročníkov Bc. štúdia v dennej forme v Ružomberku. Školenie bude prebiehať v Aule J. Pavla II. nasledovne:

Kandidát v doplňujúcich voľbách do AS PF KU za zamestnaneckú časť AO PF KU pracovisko Katedra biológie a ekológie, ktoré sa uskutočnili dňa 11. 10. 2017 získal nasledovný počet hlasov:

obr. 2 kópiaOd 01. 09 2017 sa Katolícka univerzita v Ružomberku zapojila do riešenia projektu „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika v rámci prioritnej osi 3: Rozvoj miestnych iniciatív zameraný na zvýšenie spolupráce formou výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe pri správe kultúrneho a prírodného dedičstva nadregionálneho významu na území prírodného parku Mikulčický Luh a v lokalite UNESCO Vlkolínec. Doba riešenia projektu je od 01. 09. 2017 do 30. 06. 2019.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku