bradford 1 titKatedra manažmentu, na Inštitúte Štefana Náhalku v Poprade z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zúčastňuje od 1. októbra 2016 na riešení veľkého medzinárodného európskeho projektu z programu Erasmus+ (schválený EÚ v roku 2014) v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý je členený do troch kľúčových akcií KA1 – KA3.

angažovanostV stredu 14. decembra 2016 večer o 19.00 v Aule Jána Pavla II., tu u nás na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU), ponúkli naši študenti univerzitnému spoločenstvu, ale aj blízkemu okoliu, divadelné predstavenie od Charlesa Dickensa pod názvom Vianočná koleda. Divadelnú hru  študenti veľmi dobre zvládli a skvele interpretovali myšlienku autora, ktorý poukazuje na vnútornú tragédiu sebca, egoistu, ktorý žije len sám pre seba, ktorý  nikoho neuznáva, jedine samého seba.

menovanie2 titRektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) Mons. prof. Jozef Jarab dnes vymenoval PaedDr. Petra Kršku, PhD. za nového dekana Pedagogickej fakulty (PF KU). Menovaniu predchádzala voľba Akademického senátu PF KU, ktorý v tajnej voľbe dňa 6. decembra zvolil PaedDr. Petra Kršku, PhD. za kandidáta na dekana. Následne Veľký kancelár KU Mons. Bernard Bober dňa 12. decembra potvrdil túto voľbu.  Dr. Krška vystrieda na čele tejto fakulty doc. PaedDr. Tomáša Jablonského, PhD., ktorému 21. decembra skončí druhé funkčné obdobie.

papez 2 titV sobotu 17. decembra sa Svätý Otec František dožíva 80. rokov života. Pred pár dňami (13.12.) si pripomenul 47 rokov od svojej kňazskej vysviacky.  Dvaja zástupcovia Katolíckej univerzity v Ružomberku, prorektor František Trstenský a študent František Bartek (na fotkách), mali  možnosť stretnúť sa osobne so Svätým Otcom Františkom pred niekoľkými dňami (1.12.) na audiencii vo Vatikáne. Celé spoločenstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku vyprosuje Petrovmu nástupcovi Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu Božej Matky v službe Katolíckej cirkvi i ľudskej spoločnosti.

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) Mons. prof. Jozef Jarab, predseda Základnej organizácie Zväzu pracovníkov školstva a vedy Nezávislých kresťanských odborov Slovenska pri KU Ing. Radislav Kendera, PhD., predseda Odborového zväzu pri KU PaedDr. Andrej Hubinák, PhD. a predseda Odborového zväzu sv. Jána Pavla II. pri KU JUDr. Emil Maretta, PhD., podpísali novú Kolektívnu zmluvu pre rok 2017, ktorá upravuje individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku