moyzesiana foto15. 11. 2017 sa na pôde Pedagogickej fakulty PU v Prešove v súčinnosti s Prešovským hudobným spolkom Súzvuk uskutočnil jubilejný15. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže študentov vysokých škôl pedagogického smeru MOYZESIANA. Spevácka súťaž priniesla do prípravy a činnosti jednotlivých katedier hudobnej výchovy pozitívne zmeny: mnohí budúci pedagógovia v sebe objavili ďalší rozmer – spevácky, ktorý viacerým aj veľmi pozitívne zasiahol do profesijného života.

kh pozvanka2Katedra hudby PF KU v Ružomberku Vás pozýva na klavírny koncert pri príležitosti sviatku sv. Cecílie, patrónky hudobníkov. Účinkujú Robert Gawroński a Jakub Brawata. Koncert, ktorý je sprievodným podujatím vedeckej konferencie Ars et Educatio IV., sa uskutoční v utorok 21. novembra 2017 o 18:00 v Organovej sieni KU.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

pdf logo 2 Plagát

 

 

Predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 20. 11. 2017 (pondelok) o 10:00 hod. v budove Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, na Hrabovskej ceste 1, v miestnosti č. A114.

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) uznesením č. 47/2017 schválil nasledovné pokyny, harmonogram a volebnú komisiu doplňujúcich volieb do Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku na uvoľnené miesta členov AS KU za Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré vyhlásil Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku  uznesením č. 112/2017.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku