Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 46/2017, ktoré prijal na svojom 11. zasadnutí dňa 7. novembra 2017 vyhlásil doplňujúce voľby do AS PF KU na nasledovné uvoľnené miesta členov AS PF KU:

 

j. kuniak p. hruška j. gavura titNadšenci literatúry sa stretli v novembri 2017 na dvoch podujatiach, ktoré vytvorili priestor pre kreativitu čitateľov aj autorov. Publikum zjednotené múzou poézie si vymieňalo skúsenosti, porovnávalo diela, kriticky aj priateľsky diskutovalo o veršoch. Quartet spisovateľov a vyhodnotenie literárnej súťaže sa tešili veľkému záujmu návštevníkov.

študenti a redaktori v popredí kópiaŠtudentov rétoriky z Pedagogickej fakulty navštívili 9. novembra 2017 dvaja rozhlasoví redaktori – Ondrej Rosík (Rádio Lumen) a Michal Herceg (RTVS, Slovenský rozhlas). Rétorika ponúka základné teoretické vedomosti o správnej rečovej komunikácii. Vecná a podľa potreby aj esteticky pôsobivá reč by mala byť jedným z dôležitých bodov profilu absolventa vysokej školy.

erazmus logoReferát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o 2. výzve na prihlasovanie na mobilitu pracovníka (výučba a školenie) v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2017/2018. Do výberového konania sa môžu prihlásiť všetci zamestnanci KU (tí, ktorí sa v tomto ak. roku ešte neprihlásili, tí, ktorí sa prihlásili v 1. kole, bez ohľadu na to, čo im mobilita bola schválená s finančnou podporou alebo s nulovým grantom.

meucci2V utorok 14. novembra navštívi Katolícku univerzitu v Ružomberku (KU) veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku pán Gabriele Meucci. V rámci svojho programu otvorí úplne obnovenú „triedu taliančiny“, stretne sa na diskusii so študentmi taliančiny, s  vedením univerzity a s vedením Pedagogigickej fakulty KU a pozdraví aj primátora mesta Igora Čombora. Veľvyslanec Meucci prišiel do našej krajiny v januári tohto roku. Pán veľvyslanec od svojich prvých krokov prejavil veľký záujem o podporu mládeže pri vzdelávaní talianskeho jazyka. Počas svojho krátkeho pôsobenia už pozval na návštevu na veľvyslanectvo vyučujúcich talianskeho jazyka a kultury na KU, aby ich lepšie spoznal. Návšteva pána veľvyslanca nadväzuje na záujem jeho predchodcu Roberta Martiniho, ktorý navštívil už viackrát KU.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku