adve 8296 titV nedeľu 11.12.2016 sa v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku konal tradičný Adventný koncert, ktorý pripravili pedagógovia a študenti Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Sólisti, komorné zoskupenia i stabilné vokálne telesá Schola Cantorum Rosenbergensis a Benedictus ponúkli preplnenému auditóriu pestrú paletu nádherných skladieb, ktoré pretkávali nežné vianočné verše kňaza a básnika Janka Silana v precítenom podaní Janky Bednárikovej.

screenshot 20161206161247V utorok 6. decembra sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (PFKU) uskutočnili voľby kandidáta na funkciu dekana. Navrhnutí boli dvaja kandidáti: PaedDr. Peter Krška, PhD. a doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. V tajnej voľbe Akademický senát PF KU zvolil za kandidáta na dekana PaedDr. Petra Kršku, PhD., keď získal 19 z celkového počtu 30 prítomných členov senátu. PaedDr. Peter Krška pôsobí na Katedre telesnej výchovy a športu. Voľbu ešte musí potvrdiť Veľký kancelár KU Mons. Bernard Bober. Zvolenému kandidátovi blahoželáme.

ocenenie bio titV dňoch 24. až 26. novembra 2016 sa na pôde UKF v Nitre konal zoologický kongres „Zoológia 2016“. Zúčastnilo sa ho viac ako sto zoológov z univerzít, ústavov Akadémie vied a pracovníkov štátnej ochrany prírody zo Slovenska a Českej republiky. Medzi referujúcimi boli aj dve študentky Katedry biológie a ekológie PF KU v Ružomberku, Veronika Školová a Michaela Ďurkáčová.

tv geo 2016 1 titDňa 7. 11. 2016 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutočnil na Katedre geografie Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku seminár prof. RNDr. Márie Kozovej, CSc. z Ústavu transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí na tému Slovenské mestá sa pripravujú na klimatickú zmenu.

Dňa 1. 12. 2016 o 12.00 hod. bola ukončená možnosť navrhovať kandidátov do volieb na funkciu dekana PF KU. Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana PF KU týmto oznamuje akademickej obci, že v stanovenom termíne boli platne navrhnutí títo kandidáti:

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku