Dňa 23.10.2017 sa uskutoční školenie Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) pre študentov prvých ročníkov Bc. štúdia v dennej forme v Ružomberku. Školenie bude prebiehať v Aule J. Pavla II. nasledovne:

Kandidát v doplňujúcich voľbách do AS PF KU za zamestnaneckú časť AO PF KU pracovisko Katedra biológie a ekológie, ktoré sa uskutočnili dňa 11. 10. 2017 získal nasledovný počet hlasov:

obr. 2 kópiaOd 01. 09 2017 sa Katolícka univerzita v Ružomberku zapojila do riešenia projektu „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika v rámci prioritnej osi 3: Rozvoj miestnych iniciatív zameraný na zvýšenie spolupráce formou výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe pri správe kultúrneho a prírodného dedičstva nadregionálneho významu na území prírodného parku Mikulčický Luh a v lokalite UNESCO Vlkolínec. Doba riešenia projektu je od 01. 09. 2017 do 30. 06. 2019.

gorog2 smallKatedra hudby PF KU Vás pozýva na koncert klavírneho dua Görög Sisters, ktorý sa uskutoční 10. októbra 2017 o 17:00 v Organovej sieni KU (Námestie A. Hlinku 60, Ružomberok). Zaznejú diela F. Schuberta, Gy. Ligetiho, S. V. Rachmaninova, S. Barbera, J. Brahmsa, A. Dvořáka, A. Vujića a C. Saint-Saënsa. Tešíme sa na Vašu účasť!

 

pdf logo 2 Plagát

20170929 162410 kópiaProjekt Európska noc výskumníkov, s cieľom popularizácie vedy a techniky predovšetkým medzi deťmi, mládežou a laickou verejnosťou, je podporný program Európskej komisie – Horizont 2020. Tento rok bola paralelne organizovaná v 24 štátoch Európy, vrátane Slovenska, kde sa jej vedecké brány otvorili v 5 mestách – Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Poprad a Košice.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku