Predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 20. 11. 2017 (pondelok) o 10:00 hod. v budove Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, na Hrabovskej ceste 1, v miestnosti č. A114.

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) uznesením č. 47/2017 schválil nasledovné pokyny, harmonogram a volebnú komisiu doplňujúcich volieb do Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku na uvoľnené miesta členov AS KU za Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré vyhlásil Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku  uznesením č. 112/2017.

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 46/2017, ktoré prijal na svojom 11. zasadnutí dňa 7. novembra 2017 vyhlásil doplňujúce voľby do AS PF KU na nasledovné uvoľnené miesta členov AS PF KU:

 

j. kuniak p. hruška j. gavura titNadšenci literatúry sa stretli v novembri 2017 na dvoch podujatiach, ktoré vytvorili priestor pre kreativitu čitateľov aj autorov. Publikum zjednotené múzou poézie si vymieňalo skúsenosti, porovnávalo diela, kriticky aj priateľsky diskutovalo o veršoch. Quartet spisovateľov a vyhodnotenie literárnej súťaže sa tešili veľkému záujmu návštevníkov.

študenti a redaktori v popredí kópiaŠtudentov rétoriky z Pedagogickej fakulty navštívili 9. novembra 2017 dvaja rozhlasoví redaktori – Ondrej Rosík (Rádio Lumen) a Michal Herceg (RTVS, Slovenský rozhlas). Rétorika ponúka základné teoretické vedomosti o správnej rečovej komunikácii. Vecná a podľa potreby aj esteticky pôsobivá reč by mala byť jedným z dôležitých bodov profilu absolventa vysokej školy.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku