1) Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) na svojom 2. zasadnutí konanom 22. novembra 2016 uznesením č. 8/2016  vyhlásil voľby kandidáta na funkciu dekana PF KU podľa nasledujúceho harmonogramu:

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) na svojom druhom mimoriadnom zasadnutí konanom 22.11.2016 uznesením AS PF KU 09/2016 vyhlásil voľby kandidáta na funkciu člena Študentskej rady Vysokých škôl (ŠRVŠ) za študentskú časť akademickej obce PF KU podľa nasledujúceho harmonogramu

vr 1 titDňa 22.11. 2016 sa uskutočnilo posledné zasadnutie VR PF KU vo volebnom období 2012-2016. Zasadnutie viedol jej predseda a dekan PF KU doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. Jedným z bodov rokovania bolo aj ocenenie akademických pracovníkov. Toto ocenenie v podobe pamätnej medaily a ceny dekana dostali vzácni vysokoškolskí pedagógovia, ktorí stáli pri zrode Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

imatrikulacia pp 4 titStreda 16. novembra 2016 bola na Katedre manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku slávnostným dňom pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného odboru Manažment. V tento deň sa konala v aule Katedry manažmentu v Poprade slávnostná imatrikulácia, ktorá je symbolickým začiatkom novej etapy v ich živote.

moyzesiana foto16.11.2016 sa uskutočnil na Katedre hudobnej a výtvarnej výchovy PF Prešovskej univerzity v Prešove už 14. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže študentov vysokých škôl pedagogického smeru Moyzesiana. Na jej príprave a organizovaní sa podieľali Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy a Prešovský hudobný spolok Súzvuk pod záštitou rektora Prešovskej univerzity Prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku