budova hed pand univerzity v gente kópiaV dňoch 12. až 15. septembra 2017 som sa zúčastnila na Európskom kongrese IALE 2017: "Európska krajinná ekológia: Od štruktúry a procesu k ľuďom a akcii“, ktorý sa konal v Belgicku v prekrásnom historickom meste Gent Kongres organizovala Univerzita v Gente, ktorá patrí medzi prvú stovku špičkových svetových univerzít, a Európska asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE-Europe).

saniga3Pri príležitosti sviatku sv. FRANTIŠKA, patróna KATEDRY BIOLÓGIE A EKOLÓGIE, si jej členovia, študenti i pozvaná akademická obec uctia tohto svätca spoločným stretnutím 4. októbra 2017 v  Pustovni sv. Františka, v Liptovských Revúcach.  Na úvod stretnutia bude slávená Svätá omša s posvätením Pustovne sv. Františka, o 13.15 hod.

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 45/2017, ktoré prijal na svojom 10. zasadnutí dňa 19. septembra 2017, vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS PF KU na uvoľnené miesta členov AS PF KU za Katedru biológie PF KU.

 

pdf logo 2 Dôležité informácie k doplňujúcim voľbám 11. 10. 2017

Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, že slávnostná promócia sa uskutoční dňa 05. októbra 2017

V dňoch 3. a 5. októbra 2017 bude prebiehať v Univerzitnej knižnici informačný seminár s pracovníkmi Univerzitnej knižnice pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia v Ružomberku.


Rozpis študentov:

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku