koncertV stredu, 13.12.2017, o 17:00 hod. sa v Organovej sieni Fakulty zdravotníctva KU uskutoční koncert študentov a pedagógov zo Sliezskej univerzity v Katowiciach. Účinkujú: Komorný zbor "Piacere" a komorný sláčikový orchester Sliezskej univerzity v Katowiciach - Inštitút hudby v Cieszyne Dirigujú: Danuta Zoń-Ciuk, Joanna Nowicka. Srdečne Vás na koncert pozýva Katedra hudby PF KU v Ružomberku.

pdf logo 2 Plagát

advent koncert titDruhá adventná nedeľa sa v Kostole povýšenia Svätého kríža v Ružomberku niesla v znamení podvečerného sviatočného ticha, ktoré bolo umocnené koncertom, organizovaným Katedrou hudby v spolupráci s Komorným sláčikovým orchestrom ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Mimoriadnosť chvíle bola podčiarknutá 20. výročím vzniku Katedry hudby a univerzitného Speváckeho zboru Benedictus.

schola cantorum rosenbergensis v prahe vyspievala zlato 1 titV dňoch 1. – 2. decembra 2017 sa Schola Cantorum Rosenbergensis, pôsobiaca na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, zúčastnila na 27. Medzinárodnom festivale adventnej a vianočnej hudby s Cenou Petra Ebena v Prahe. Ružomberská schóla pod vedením umeleckej vedúcej Janky Bednárikovej sa na festivale uchádzala o priazeň v kategórii komorné zbory mládeže a dospelých do 24 spevákov, kde dovedna súťažilo 7 komorných ansámblov z Čiech, Poľska a Slovenska.

mikulastitTak ako po minulé roky, aj tento rok zavítal v utorok 5. decembra 2017 medzi deti zamestnancov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sv. Mikuláš. Prišiel  v sprievode dvoch pomocníkov – anjelov. Návšteva sv. Mikuláša bola sprevádzaná krásnym interaktívnym programom rozprávok Smelý zajko a Medovníkový domček študentiek a študentov z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky, za čo im patrí veľká vďaka obdarovaných detičiek a ich rodičov.

Vedenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pozýva všetkých študentov fakulty (študentskú časť Akademickej obce fakulty) na spoločné stretnutie a verejnú diskusiu, ktoré sa uskutočnia dňa 14. februára 2018 o 13.00 vo foyer fakulty. Témou stretnutia bude predstavenie Karty študenta Pedagogickej fakulty v Ružomberku a zliav s ňou spojených. Bude to zároveň príležitosť položiť vedeniu fakulty otázky týkajúce sa študentského života a predložiť svoje návrhy a pripomienky.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku