konferaKatedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás srdečne pozýva na konferenciu "Súčasnosť a perspektívy edukácie II" - Edukačné výzvy súčasnosti a budúcnosti, ktorá sa uskutoční 18. októbra 2017 v Ružomberku. Zameranie a obsah rokovania konferencie vychádza z aktuálnych úloh a požiadaviek kladených na súčasnú edukáciu v našom školstve.

 

Cieľom konferencie nie je kritika školstva, ale predovšetkým hľadanie možností skvalitňovania a optimalizovania práce našich škôl a učiteľov, ako aj prípravy budúcich učiteľov, v súlade s požiadavkami a perspektívami spoločnosti. Na konferencii sa zúčastnia významní pedagógovia z viacerých pedagogických fakúlt v Slovenskej republike a zahrančia, ako aj zástupcovia ďalších organizácii.

 

Viac informácií...

 

 

Dňa 23.10.2017 sa uskutoční školenie Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) pre študentov prvých ročníkov Bc. štúdia v dennej forme v Ružomberku. Školenie bude prebiehať v Aule J. Pavla II. nasledovne:

Kandidát v doplňujúcich voľbách do AS PF KU za zamestnaneckú časť AO PF KU pracovisko Katedra biológie a ekológie, ktoré sa uskutočnili dňa 11. 10. 2017 získal nasledovný počet hlasov:

obr. 2 kópiaOd 01. 09 2017 sa Katolícka univerzita v Ružomberku zapojila do riešenia projektu „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika v rámci prioritnej osi 3: Rozvoj miestnych iniciatív zameraný na zvýšenie spolupráce formou výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe pri správe kultúrneho a prírodného dedičstva nadregionálneho významu na území prírodného parku Mikulčický Luh a v lokalite UNESCO Vlkolínec. Doba riešenia projektu je od 01. 09. 2017 do 30. 06. 2019.

gorog2 smallKatedra hudby PF KU Vás pozýva na koncert klavírneho dua Görög Sisters, ktorý sa uskutoční 10. októbra 2017 o 17:00 v Organovej sieni KU (Námestie A. Hlinku 60, Ružomberok). Zaznejú diela F. Schuberta, Gy. Ligetiho, S. V. Rachmaninova, S. Barbera, J. Brahmsa, A. Dvořáka, A. Vujića a C. Saint-Saënsa. Tešíme sa na Vašu účasť!

 

pdf logo 2 Plagát

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku