20170929 162410 kópiaProjekt Európska noc výskumníkov, s cieľom popularizácie vedy a techniky predovšetkým medzi deťmi, mládežou a laickou verejnosťou, je podporný program Európskej komisie – Horizont 2020. Tento rok bola paralelne organizovaná v 24 štátoch Európy, vrátane Slovenska, kde sa jej vedecké brány otvorili v 5 mestách – Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Poprad a Košice.

budova hed pand univerzity v gente kópiaV dňoch 12. až 15. septembra 2017 som sa zúčastnila na Európskom kongrese IALE 2017: "Európska krajinná ekológia: Od štruktúry a procesu k ľuďom a akcii“, ktorý sa konal v Belgicku v prekrásnom historickom meste Gent Kongres organizovala Univerzita v Gente, ktorá patrí medzi prvú stovku špičkových svetových univerzít, a Európska asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE-Europe).

saniga3Pri príležitosti sviatku sv. FRANTIŠKA, patróna KATEDRY BIOLÓGIE A EKOLÓGIE, si jej členovia, študenti i pozvaná akademická obec uctia tohto svätca spoločným stretnutím 4. októbra 2017 v  Pustovni sv. Františka, v Liptovských Revúcach.  Na úvod stretnutia bude slávená Svätá omša s posvätením Pustovne sv. Františka, o 13.15 hod.

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 45/2017, ktoré prijal na svojom 10. zasadnutí dňa 19. septembra 2017, vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS PF KU na uvoľnené miesta členov AS PF KU za Katedru biológie PF KU.

 

pdf logo 2 Dôležité informácie k doplňujúcim voľbám 11. 10. 2017

Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, že slávnostná promócia sa uskutoční dňa 05. októbra 2017

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku