OZNAM DEKANA PEDAGOGICKEJ FAKULTY
Dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku udeľuje študentom DEKANSKÉ VOĽNO na 12. apríla 2017 (streda).

 

PaedDr. Peter Krška, PhD., dekan PF KU

suc 2017Katedra hudby PF KU v Ružomberku usporadúva v dňoch 11. – 12. 4. 2017 XIV. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou Študentská umelecká činnosť. Súťaž je určená študentom vysokých škôl pedagogického smeru, ktorí si môžu porovnať svoje interpretačné kvality v odboroch: hra na organe, hra na klavíri, sólový spev, štvorručná hra na klavíri, komorný spev.

 

pdf logo 2 Program    pdf logo 2 Plagát

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku bude dejiskom XIV. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. Dvojdňová konferencia sa uskutoční v Aule sv. Jána Pavla II. 30. júna a 1. júla 2017. „Pôjde o 14. konanie tradičnej konferencie, ktorá počas minulých ročníkov získala veľmi dobrú reputáciu,“ hovorí doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA, vedúca Katedry sociálnej práce. Hlavné témy tohto ročníka sú Ošetrovateľská starostlivosť v komunite so zameraním na manažment rizík a Komunitná sociálna práca.

cantare 1 titKatedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Gymnáziom sv. Andreja v Ružomberku usporiadala Festival (stredo)školských zborov pod názvom Cantare choraliter, ktorý mal nesúťažný charakter. Podujatie sa konalo v dňoch 23. – 25. marca 2017 vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku.

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. udeľuje pri príležitosti Veľkonočných sviatkov študentom univerzity R E K T O R S K É   V O Ľ N O v dňoch 13. apríla 2017 (Zelený štvrtok) a  18. apríla 2017 (Veľkonočný utorok). V týchto dňoch sa výučba nekoná.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku