Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) uznesením č. 47/2017 schválil nasledovné pokyny, harmonogram a volebnú komisiu doplňujúcich volieb do Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku na uvoľnené miesta členov AS KU za Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré vyhlásil Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku  uznesením č. 112/2017.

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 46/2017, ktoré prijal na svojom 11. zasadnutí dňa 7. novembra 2017 vyhlásil doplňujúce voľby do AS PF KU na nasledovné uvoľnené miesta členov AS PF KU:

 

j. kuniak p. hruška j. gavura titNadšenci literatúry sa stretli v novembri 2017 na dvoch podujatiach, ktoré vytvorili priestor pre kreativitu čitateľov aj autorov. Publikum zjednotené múzou poézie si vymieňalo skúsenosti, porovnávalo diela, kriticky aj priateľsky diskutovalo o veršoch. Quartet spisovateľov a vyhodnotenie literárnej súťaže sa tešili veľkému záujmu návštevníkov.

študenti a redaktori v popredí kópiaŠtudentov rétoriky z Pedagogickej fakulty navštívili 9. novembra 2017 dvaja rozhlasoví redaktori – Ondrej Rosík (Rádio Lumen) a Michal Herceg (RTVS, Slovenský rozhlas). Rétorika ponúka základné teoretické vedomosti o správnej rečovej komunikácii. Vecná a podľa potreby aj esteticky pôsobivá reč by mala byť jedným z dôležitých bodov profilu absolventa vysokej školy.

erazmus logoReferát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o 2. výzve na prihlasovanie na mobilitu pracovníka (výučba a školenie) v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2017/2018. Do výberového konania sa môžu prihlásiť všetci zamestnanci KU (tí, ktorí sa v tomto ak. roku ešte neprihlásili, tí, ktorí sa prihlásili v 1. kole, bez ohľadu na to, čo im mobilita bola schválená s finančnou podporou alebo s nulovým grantom.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

pk 2018

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1