obrazky z mesta 2018Členovia Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky,  Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a jej študenti, organizujú už  4. ročník výtvarnej prezentácie: OBRÁZKY Z MESTA, s tohtoročným podtitulom: MÔJ DOM, MÔJ HRAD. Prezentácia výtvarných prác detí materských škôl je organizovaná pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku, ktorý bude 4. novembra 2018.

baner ku volby 2Predsedníctvo Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že dňa 15. októbra  2018, vyhlásilo doplňujúce voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na nasledovné uvoľnené miesta člena za študentskú časť AS PF KU

srvsAkademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom 19. zasadnutí dňa 25.9.2018 vyhlásil voľby do Študentskej rady vysokých škôl za KU na obdobie rokov 2018 – 2021. V súlade s vnútorným predpisom Zásady volieb do ŠRVŠ za KU sa členmi ŠRVŠ za KU stávajú dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov vo voľbách. Ďalší kandidáti v poradí sú považovaní za náhradníkov zostupne podľa počtu získaných hlasov.

kbio3 titDňa 4.10.2018 Katedra biológie a ekológie  slávila sviatok Svätého Františka, ktorý je patrónom ekológov a ochrancov životného prostredia. Slávnosť začala v kaplnke sv. Alberta na KU o 12.15 hod. svätou omšou. Po svätej omši pokračovala prednáškou „IMPRESIE PRÍRODY“. V nej  Doc. Miroslav SANIGA priblížil krásy a pozoruhodnosti našej prírody. Po skončení prednášky  sa uskutočnilo spoločenské posedenie pre študentov a pozvaných hostí.

inkluzivne pristupy titV Levoči na Inštitúte Juraja Páleša sa 12. septembra 2018 konala medzinárodná vedecká konferencia „Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov“, na ktorej sa stretli viacerí významní pedagógovia, špeciálni pedagógovia, odborníci na inkluzívnu edukáciu, osobnosti verejného života, zástupcovia inštitúcií Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku