Študenti prvých ročníkov sa môžu prihlásiť do akademického informačného systému nasledovne:

sp 01Dňa 6. septembra 2017 sa na pôde Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, konalo zasadnutie predstavenstva Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, kde zúčastnení rokovali o aktuálnych otázkach realizácie sociálnej práce v praxi, o ďalšom vzdelávaní sociálnych pracovníkov a asistentov  sociálnej práce.

1. Študenti vyšších ročníkov si do 31.08.2017 vytvoria zápisný list a zároveň si vyberú predmety v akademickom informačnom systéme AIS2 (tvorba zápisných listov bude sprístupnená od 01. augusta 2017). Je potrebné zapísať si všetky povinné predmety z predchádzajúceho ročníka, ktoré neboli úspešne absolvované a povinne voliteľné a výberové predmety odporúčané danou katedrou (zverejnené v informáciách o štúdiu).

Študijné oddelenie bude v dňoch od 04.09.2017 do 13.09.2017 zatvorené z dôvodu účasti študijných referentiek na zápisoch.

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o výzve na prihlasovanie na mobilitu pracovníka za účelom výučby a školenia v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2017/2018.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku