saniga3Pri príležitosti sviatku sv. FRANTIŠKA, patróna KATEDRY BIOLÓGIE A EKOLÓGIE, si jej členovia, študenti i pozvaná akademická obec uctia tohto svätca spoločným stretnutím 4. októbra 2017 v  Pustovni sv. Františka, v Liptovských Revúcach.  Na úvod stretnutia bude slávená Svätá omša s posvätením Pustovne sv. Františka, o 13.15 hod.

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 45/2017, ktoré prijal na svojom 10. zasadnutí dňa 19. septembra 2017, vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS PF KU na uvoľnené miesta členov AS PF KU za Katedru biológie PF KU.

 

pdf logo 2 Dôležité informácie k doplňujúcim voľbám 11. 10. 2017

Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, že slávnostná promócia sa uskutoční dňa 05. októbra 2017

V dňoch 3. a 5. októbra 2017 bude prebiehať v Univerzitnej knižnici informačný seminár s pracovníkmi Univerzitnej knižnice pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia v Ružomberku.


Rozpis študentov:

Dňa 2. októbra 2017 sa uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka Bc. štúdia v Ružomberku v Aule Jána Pavla II v čase o 9.00 hod. Prosíme študentov, aby sa do uvedenej miestnosti dostavili najneskôr o 8.30. Účasť na imatrikulácii je povinná.

 

PhDr. Angela Almašiová, PhD.
Prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku