imatrikulacia pp 4 titStreda 16. novembra 2016 bola na Katedre manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku slávnostným dňom pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného odboru Manažment. V tento deň sa konala v aule Katedry manažmentu v Poprade slávnostná imatrikulácia, ktorá je symbolickým začiatkom novej etapy v ich živote.

moyzesiana foto16.11.2016 sa uskutočnil na Katedre hudobnej a výtvarnej výchovy PF Prešovskej univerzity v Prešove už 14. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže študentov vysokých škôl pedagogického smeru Moyzesiana. Na jej príprave a organizovaní sa podieľali Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy a Prešovský hudobný spolok Súzvuk pod záštitou rektora Prešovskej univerzity Prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.

absolventi titDňa 9.novembra 2016 zorganizovala Katedra sociálnej práce PF KU v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku spoločné stretnutie študentov bakalárskeho a magisterského štúdia s absolventmi študijného odboru Sociálna práca, pod názvom „Absolventi študentom“. Stretnutie otvorila doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., na organizácii a moderovaní akcie participovala Ing. Martina Špániková, PhD.

otroctvo 1 titKatedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU zorganizovala 23. 11. 2016 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku podujatie týkajúce sa aktuálnej problematiky obchodovania s ľuďmi. Hlavnou prednášajúcou bola Mgr. Andrea Bezáková, rehoľná sestra Congregatio Jesu. Venuje sa prevencii, vyhľadávaniu a reintegrácii ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania.

eeu 1 titProjekt "Východoeurópske univerzity" sa  realizoval v období rokov 2014-2016. Katolícka univerzita v Ružomberku sa ako participujúci partner pripojila k projektu v marci 2015. Cieľom projektu bolo podporiť Lublin ako akademické mesto a vytvoriť reálnu spoluprácu medzi mestom a miestnymi univerzitami, rozvíjať osvedčené postupy pre tvorbu univerzitných vzdelávacích programov pre študentov z krajín Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) a podporovať politiky lublinských univerzít v tom, ako zatraktívniť štúdium, prilákať zahraničných študentov, a zároveň im poskytnúť  vzdelanie v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku