eeu 1 titProjekt "Východoeurópske univerzity" sa  realizoval v období rokov 2014-2016. Katolícka univerzita v Ružomberku sa ako participujúci partner pripojila k projektu v marci 2015. Cieľom projektu bolo podporiť Lublin ako akademické mesto a vytvoriť reálnu spoluprácu medzi mestom a miestnymi univerzitami, rozvíjať osvedčené postupy pre tvorbu univerzitných vzdelávacích programov pre študentov z krajín Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) a podporovať politiky lublinských univerzít v tom, ako zatraktívniť štúdium, prilákať zahraničných študentov, a zároveň im poskytnúť  vzdelanie v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce.

laudato 2 titDňa 11.11.2016 sa v Sieni rektorov uskutočnila konferencia Rok po "Laudato si" – Výzvy a inšpirácie pre interdisciplinárny dialóg v prospech integrálneho rozvoja, ktorú zorganizoval Ústav transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí PF KU, na ktorej vystúpili univerzitní vedeckí pracovníci i odborníci z praxe.

prof durcek page 001V piatok 25. novembra 2016 o 7:00 hod. bude v Kaplnke sv. Alberta na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) zádušná sv. omša za zosnulého prof. Jozefa Ďurčeka, bývalého rektora KU. O 11:00 hod. prebehne na miestnom cintoríne v Ružomberku obrad uloženia jeho ostatkov so začiatkom v obradnej sieni cintorína.  
Prof. Ďurček zomrel 21. septembra 2016 v Bratislave vo veku 86 rokov. Zádušnú sv. omšu spojenú s rozlúčkou slúžil bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský 26. septembra 2016 v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave (Krasňany).

foto 1 titDňa 8.11.2016 bol Ústavom sociálnych vied Pedagogickej fakulta KU v Ružomberku v rámci Týždňa vedy realizovaný workshop „Doktorandi pre doktorandov“, čo je  interaktívne fórum pre doktorandov študijných programov v rámci študijného odboru sociálna práca, ale aj pre doktorandov z iných študijných odborov. Bol vytvorený priestor najmä pre výmenu skúsenosti zo študijného  pobytu Erasmus+ a iných študijných pobytov.

obr titV dňoch 10.-11.11.2016 na Detašovanom pracovisku Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o. bola organizovaná Tretia medzinárodná konferencia „KOMUNITNÁ STAROSTLIVOSŤ V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH“.

Jej spoluorganizátormi boli VYSOKÁ   ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE SV.  ALŽBETY,  n. o.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku