Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku bude dejiskom XIV. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. Dvojdňová konferencia sa uskutoční v Aule sv. Jána Pavla II. 30. júna a 1. júla 2017. „Pôjde o 14. konanie tradičnej konferencie, ktorá počas minulých ročníkov získala veľmi dobrú reputáciu,“ hovorí doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA, vedúca Katedry sociálnej práce. Hlavné témy tohto ročníka sú Ošetrovateľská starostlivosť v komunite so zameraním na manažment rizík a Komunitná sociálna práca.

cantare 1 titKatedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Gymnáziom sv. Andreja v Ružomberku usporiadala Festival (stredo)školských zborov pod názvom Cantare choraliter, ktorý mal nesúťažný charakter. Podujatie sa konalo v dňoch 23. – 25. marca 2017 vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku.

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. udeľuje pri príležitosti Veľkonočných sviatkov študentom univerzity R E K T O R S K É   V O Ľ N O v dňoch 13. apríla 2017 (Zelený štvrtok) a  18. apríla 2017 (Veľkonočný utorok). V týchto dňoch sa výučba nekoná.

inauguracia dekan pfku 2 titV utorok 14. marca 2017 slávnostne inaugurovali nového dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) PaedDr. Petra Kršku, PhD. Program sa začal svätou omšou v Kostole sv. Rodiny, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita a Veľký kancelár KU.

orava titVýchovné poradenstvo a príprava žiaka na aktuálne požiadavky trhu práce bol názov metodického seminára pre výchovných poradcov z regiónu Orava, ktorý sa v stredu 8. marca 2017 konal na Spojenej škole v Tvrdošíne. Ako rečníci boli na podujatie pozvaní aj pracovníci Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

ais2 baner  baner m  baner s  

 

moodle pfku

 

katedry baner

 banner vzk pf kubaner pk dk 2

 

du banner 2017 2

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

dtv baner