Predsedníctvo Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že na svojom 15. zasadnutí dňa 10. septembra 2018, vyhlásilo doplňujúce voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na nasledovné uvoľnené miesta členov AS PF KU.

 

pdf logo 2 Návrhová listina ASPFKU zamestnanci

pdf logo 2 Návrhová listina ASPFKU študenti

Študijné oddelenie bude v dňoch od 03.09.2018 do 13.09.2018 zatvorené z dôvodu účasti študijných referentiek na zápisoch. Všetko potrebné vybavíte na svojom zápise.

zapisy2

1. Študenti vyšších ročníkov si do 02.09.2018 vytvoria zápisný list a zároveň si vyberú predmety v akademickom informačnom systéme AIS2 (tvorba zápisných listov je sprístupnená). Je potrebné zapísať si všetky povinné predmety z predchádzajúceho ročníka, ktoré neboli úspešne absolvované + povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety odporúčané danou katedrou (zverejnené v informáciách o štúdiu).

linnaeus university titPočas prázdninových dní členovia Katedry hudby Pedagogickej fakulty doc. Rastislav Adamko, doc. Janka Bednáriková a doc. Zuzana Zahradníková reprezentovali Katolícku univerzitu v Ružomberku na medzinárodnej konferencii Cantus Planus, ktorá sa konala v dňoch 7. – 12. augusta 2018 na Linnaeus University v švédskom meste Växjó.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku