saniga photo2titDoc. Saniga uspel v konkurencii viac než 11 tisíc záberov z celého sveta. Bodoval v rámci užšieho výberu súťaže Experience Forest, Experience PEFC 2017. Prvý ročník súťaže amatérskych fotografov zorganizovala medzinárodná organizácia PEFC, výsledky zverejnila v týchto dňoch.

pozdrav v noc„Ja som vzkriesenie a život.
Kto verí vo mňa, bude žiť,
aj keď umrie.“ Jn 11, 25
                                   

Veľkonočné sviatky plné pohody a príjemných rodinných a priateľských stretnutí Vám za celé vedenie PF KU praje

 

Peter Krška
Dekan PF KU

simra 4 kópiaV roku 2018 riešitelia projektu Horizont 2020 „Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych oblastiach“ (SIMRA) pripravujú štúdiu o iniciatívach v oblasti spoločenských inovácií a ich vplyve na hospodárske, sociálne, environmentálne, inštitucionálne a politické rozmery vo vidieckych oblastiach. Do súboru iniciatív, ktoré analyzuje a hodnotí táto štúdia, bola zaradená aj lokalita UNESCO Vlkolínec.

baner volno dekanDekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku PaedDr. Peter Krška, PhD. udeľuje pri príležitosti Veľkonočných sviatkov študentom PF KU dekanské voľno v dňoch 28.3. - 3.4. 2018. V týchto dňoch sa výučba nekoná.

baner stud.oddŠtudenti prvých ročníkov, ktorým bolo pridelené motivačné štipendium za vynikajúci prospech, pre urýchlené vyplatenie priznaného štipendia nech ihneď zašlú mailom na študijné oddelenie (maria.korbova@ku.sk) číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý im má byť štipendium poukázané a osobné údaje v tvare: IDO, meno, priezvisko, kombinácia a ročník štúdia.

pdf logo 2 Prehľad štipendií 2017/2018

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku