Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 19/2017, ktoré prijal na svojom 6. zasadnutí dňa 14. februára 2017, vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS PF KU na uvoľnené miesta členov AS PF KU za katedry: 1) Katedra sociálnej práce; 2) Katedra pedagogiky a psychológie.

 

pdf logo 2 Vyhlásenie výsledkov volieb

pdf logo 2 Zápisnica z doplňujúcich volieb do AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 1. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie pri AS PF KU

pdf logo 2 Dôležité informácie k doplňujúcim voľbám 01. 03. 2017

parte anton dekret webPo ťažkej, trpezlivo znášanej chorobe nás vo veku 84 rokov opustil prof. RNDr. Anton Dekrét, DrSc., človek s veľkým, láskavým srdcom a životnou múdrosťou, špičkový slovenský matematik a univerzitný učiteľ, ktorý okrem iného pomáhal pri začiatkoch Katolíckej univerzity v Ružomberku a bol jedným zo zakladajúcich členov katedry matematiky.

plagat ccv titCentrum celoživotného vzdelávania PF KU v Ružomberku otvára akreditovaný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí. Cieľová skupina:  pedagogickí zamestnanci a koordinátori prevencie drogových závislostí.
Počet priznaných kreditov: 33 kreditov
Termín podania prihlášok: do 28.2.2017
Prihlášku a všetky ostatné informácie nájdete tu

Kontakt:  zuzana.gejdosova@ku.sk

 

pdf logo 2 Plagát vzdelávacieho programu

dod titNa Katolíckej univerzite v Ružomberku sa 7. februára 2017 konal ďalší ročník Dňa otvorených dverí. Študenti stredných škôl mali možnosť prísť a zoznámiť sa s univerzitou a s tým, čo pre nich ponúka. Začiatok podujatia bol o 10:00 v Aule sv. Jána Paula II., kde záujemcov o štúdium privítal prorektor prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., a následne odzneli prezentácie prodekanov jednotlivých fakúlt, ktorí predstavili  Katolícku univerzitu, jej fakulty a ponuku študijných programov.

kuAkreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády Slovenskej republiky, na svojom 99. zasadnutí v dňoch 24. - 25. januára 2017 v Bratislave prijala uznesenie č. 99.6.3a, v ktorom konštatuje, že Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-2 (výstupy študentov na doktorandskom stupni) z komplexnej akreditácie. AK preto odporúča Ministerstvu školstva ponechať doterajšie začlenenie Katolíckej univerzity medzi univerzitnými vysokými školami.

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica