obr. 2 kópiaOd 01. 09 2017 sa Katolícka univerzita v Ružomberku zapojila do riešenia projektu „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika v rámci prioritnej osi 3: Rozvoj miestnych iniciatív zameraný na zvýšenie spolupráce formou výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe pri správe kultúrneho a prírodného dedičstva nadregionálneho významu na území prírodného parku Mikulčický Luh a v lokalite UNESCO Vlkolínec. Doba riešenia projektu je od 01. 09. 2017 do 30. 06. 2019.

gorog2 smallKatedra hudby PF KU Vás pozýva na koncert klavírneho dua Görög Sisters, ktorý sa uskutoční 10. októbra 2017 o 17:00 v Organovej sieni KU (Námestie A. Hlinku 60, Ružomberok). Zaznejú diela F. Schuberta, Gy. Ligetiho, S. V. Rachmaninova, S. Barbera, J. Brahmsa, A. Dvořáka, A. Vujića a C. Saint-Saënsa. Tešíme sa na Vašu účasť!

 

pdf logo 2 Plagát

20170929 162410 kópiaProjekt Európska noc výskumníkov, s cieľom popularizácie vedy a techniky predovšetkým medzi deťmi, mládežou a laickou verejnosťou, je podporný program Európskej komisie – Horizont 2020. Tento rok bola paralelne organizovaná v 24 štátoch Európy, vrátane Slovenska, kde sa jej vedecké brány otvorili v 5 mestách – Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Poprad a Košice.

budova hed pand univerzity v gente kópiaV dňoch 12. až 15. septembra 2017 som sa zúčastnila na Európskom kongrese IALE 2017: "Európska krajinná ekológia: Od štruktúry a procesu k ľuďom a akcii“, ktorý sa konal v Belgicku v prekrásnom historickom meste Gent Kongres organizovala Univerzita v Gente, ktorá patrí medzi prvú stovku špičkových svetových univerzít, a Európska asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE-Europe).

saniga3Pri príležitosti sviatku sv. FRANTIŠKA, patróna KATEDRY BIOLÓGIE A EKOLÓGIE, si jej členovia, študenti i pozvaná akademická obec uctia tohto svätca spoločným stretnutím 4. októbra 2017 v  Pustovni sv. Františka, v Liptovských Revúcach.  Na úvod stretnutia bude slávená Svätá omša s posvätením Pustovne sv. Františka, o 13.15 hod.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

pk 2018

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1