svoc sp 2018Študentka sociálnej práce Bc. Silvia Ilavská uspela na celoslovenskom kole súťaže Študentská vysokoškolská odborná činnosť v odbore sociálna práca 2018, ktorá sa konala v stredu 2. mája 2018 na Prešovskej univerzite v Prešove. So svojou prácou Syndróm vyhorenia u študentov pomáhajúcich profesií (školiteľka dr. Angela Almašiová) získala v celoslovenskej konkurencii druhé miesto. Študentke blahoželáme a ďakujeme za reprezentovanie Pedagogickej fakulty.

interreg 2 titV dňoch 19. a 20. apríla 2018 sa v Mestskej časti Ružomberok – Vlkolínec uskutočnil v poradí už druhý prakticky orientovaný workshop zameraný na revitalizačné plány, ktoré sa v projekte INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001: „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“ pripravujú pre lokalitu UNESCO Vlkolínec.

Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS KU) uznesením č. 138/2018 vyhlásil doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl za študentskú časť akademickej obce Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré sa uskutočnia dňa 24. 04. 2018.

t2.sk 037 kópia tit10.–11. apríla 2018 sa na Pedagogickej fakulte KU pod gesciou oddelenia talianskeho jazyka a kultúry Katedry cudzích jazykov PF KU konal už 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Taliansky jazyk a kultúra v strednej Európe / Lingua e Cultura italiana nell´Europa Centrale.

mediator 3 kópia titAsociácia mediátorov Slovenska bola už po piatykrát organizátorom konferencie venovanej mediácii, ktorá prebiehala v dňoch 13. - 14. apríla 2018 v Modre. Ako napovedá jej samotný názov – Mediácia – metóda alebo profesia. Na konferencii odzneli príspevky na tému metódy a profesia mediátora.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku