img 5172 kópiaV stredu 3. 5. 2017 sa v priestoroch Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) konal 14. ročník celoslovenského kola súťaže Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) v študijnom odbore sociálna práca. Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku získala študentka PF KU Bc. Zuzana Thomková s prácou Kompetencie a úlohy sociálneho pracovníka pri integrácii detí s mentálnym postihnutím v detskom domove (školiteľka PhDr. Lenka Štefáková, PhD.).

1028752e1e titVo štvrtok 27. apríla 2017 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnila prednáška s názvom Život človeka na úteku medzi zemou a nebom. Prednášateľom bol profesor PaedDr. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. pôsobiaci na Katedre pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

dsc 0008 titPrezentovať výsledky vlastných výskumov študentov bolo cieľom školského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) v študijnom odbore sociálna práca, ktoré sa konalo 24. apríla 2017 na Katedre sociálnej práce. Súťažnej prehliadky pred odbornou komisiou sa zúčastnili štyri študentky. Víťazkou sa stala Bc. Zuzana Thomková s prácou Kompetencie a úlohy sociálneho pracovníka pri integrácii detí s mentálnym postihnutím v detskom domove (školiteľka PhDr. Lenka Štefáková, PhD.). Víťazka sa zúčastní celoslovenského kola ŠVOČ, ktoré bude tento rok hostiť Pedagogická fakulta KU 3. mája 2017. Víťazke blahoželáme a držíme jej palce v slovenskom kole!

du foto7Na akademickej pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku sa od 3. júla do 7. júla 2017 uskutoční už desiaty ročník Detskej univerzity.

fas plagat titPedagogická fakulta KU ako jediný exkluzívny školiteľ v oblasti diagnostiky fetálneho alkoholového syndrómu na Slovensku otvára v októbri 2017 vzdelávací kurz s názvom Diagnostika FASD. Vzdelávací program je prvým komplexným školením v diagnostike FASD v SR a je podporený Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie MŠVVaŠ SR.
Všetky informácie aj prihlášku, ktorú si môžete podať do 28.8.2017, nájdete tu.

 

pdf logo 2 Plagát FASD

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

 

 banner vzk pf ku

pk 2018

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1