baner stud.oddŠtudenti prvých ročníkov, ktorým bolo pridelené motivačné štipendium za vynikajúci prospech, pre urýchlené vyplatenie priznaného štipendia nech ihneď zašlú mailom na študijné oddelenie (maria.korbova@ku.sk) číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý im má byť štipendium poukázané a osobné údaje v tvare: IDO, meno, priezvisko, kombinácia a ročník štúdia.

pdf logo 2 Prehľad štipendií 2017/2018

baner tennisKatedra telesnej výchovy a športu PF v spolupráci s UPaC KU každoročne organizuje stolnotenisový turnaj, ktorý tento rok pripadol do velkonočného obdobia. Bude sa konať dňa 26.3.2018 o 15:00 v stolnotenisovej hale ŠKST v Ružomberku (zelená pri TESCOu). Srdečne pozývame všetkých záujemcov z radov študentov aj zamestnancov našej univerzity.

3 20180313 131949 kópiaNová aula na Katedre manažmentu IŠN Katolíckej univerzity v Poprade so študentmi, pedagógmi i zástupcami praxe s očakávaním privítala prostredníctvom vedúcej katedry pani profesorky Aleny Daňkovej, v utorok 13. marca 2018, pána viceprimátora Popradu Mgr. Igora Wzoša, ktorý prišiel na akademickú pôdu s prednáškou Smart City Poprad.

img 0040 kópiaKatedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pod vedením garantky, doc. PhDr. Ing. Emílie Janigovej, PhD., realizuje v akademickom roku 2017/2018 novovzniknutý vyučovací predmet s názvom Politika súdržnosti EÚ. Študenti magisterského štúdia študijného programu Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, si v zimnom semestri mohli osvojiť informácie k najdôležitejšej investičnej  politike Európskej únie.

dsc 0326 kópiaŠtudenti magisterského štúdia v študijnom odbore sociálna práca  navštívili 14. marca 2018 Národnú radu Slovenskej republiky (NR SR). Návštevu zorganizoval docent Martin Klus, slovenský politológ a vyštudovaný politický teoretik, ktorý našim študentom prednáša ako externý pedagóg predmet Politológia. Ako poslanec NR SR sa teda stal tým najvhodnejším sprostredkovateľom pri prepájaní teoretických poznatkov o činnostiach zákonodarného zboru získaných vo vzdelávacom procese s ich priblížením v praxi a do veľkej miery aj pre konfrontáciu poznatkov študentov získaných iba sprostredkovane, prostredníctvom médií.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku