papez 2 titV sobotu 17. decembra sa Svätý Otec František dožíva 80. rokov života. Pred pár dňami (13.12.) si pripomenul 47 rokov od svojej kňazskej vysviacky.  Dvaja zástupcovia Katolíckej univerzity v Ružomberku, prorektor František Trstenský a študent František Bartek (na fotkách), mali  možnosť stretnúť sa osobne so Svätým Otcom Františkom pred niekoľkými dňami (1.12.) na audiencii vo Vatikáne. Celé spoločenstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku vyprosuje Petrovmu nástupcovi Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu Božej Matky v službe Katolíckej cirkvi i ľudskej spoločnosti.

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) Mons. prof. Jozef Jarab, predseda Základnej organizácie Zväzu pracovníkov školstva a vedy Nezávislých kresťanských odborov Slovenska pri KU Ing. Radislav Kendera, PhD., predseda Odborového zväzu pri KU PaedDr. Andrej Hubinák, PhD. a predseda Odborového zväzu sv. Jána Pavla II. pri KU JUDr. Emil Maretta, PhD., podpísali novú Kolektívnu zmluvu pre rok 2017, ktorá upravuje individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.

adve 8296 titV nedeľu 11.12.2016 sa v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku konal tradičný Adventný koncert, ktorý pripravili pedagógovia a študenti Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Sólisti, komorné zoskupenia i stabilné vokálne telesá Schola Cantorum Rosenbergensis a Benedictus ponúkli preplnenému auditóriu pestrú paletu nádherných skladieb, ktoré pretkávali nežné vianočné verše kňaza a básnika Janka Silana v precítenom podaní Janky Bednárikovej.

screenshot 20161206161247V utorok 6. decembra sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (PFKU) uskutočnili voľby kandidáta na funkciu dekana. Navrhnutí boli dvaja kandidáti: PaedDr. Peter Krška, PhD. a doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. V tajnej voľbe Akademický senát PF KU zvolil za kandidáta na dekana PaedDr. Petra Kršku, PhD., keď získal 19 z celkového počtu 30 prítomných členov senátu. PaedDr. Peter Krška pôsobí na Katedre telesnej výchovy a športu. Voľbu ešte musí potvrdiť Veľký kancelár KU Mons. Bernard Bober. Zvolenému kandidátovi blahoželáme.

ocenenie bio titV dňoch 24. až 26. novembra 2016 sa na pôde UKF v Nitre konal zoologický kongres „Zoológia 2016“. Zúčastnilo sa ho viac ako sto zoológov z univerzít, ústavov Akadémie vied a pracovníkov štátnej ochrany prírody zo Slovenska a Českej republiky. Medzi referujúcimi boli aj dve študentky Katedry biológie a ekológie PF KU v Ružomberku, Veronika Školová a Michaela Ďurkáčová.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

ais2 baner  baner m  baner s  

 

moodle pfku

 

katedry baner

 banner vzk pf kubaner pk dk 2

 

du banner 2017 2

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

dtv baner