ocenenie fides et ratioV stredu 12. septembra 2018 prevezmú ocenenie za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou (rozumom) „Fides et ratio“ dvaja noví laureáti. Jedným z nich je prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc., prednášajúci na Katedre biológie a ekológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Cenu udeľuje Konferencia biskupov Slovenska (KBS) na základe návrhu jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru.

du 2Prvý prázdninový týždeň patrila Katolícka univerzita malým študentom. Uskutočnil sa tu už 11. ročník Detskej univerzity venovaný žiakom základných škôl. Na prednáškach a workshopoch sa zúčastnilo 90 detí, ktoré na záver vystúpili na detskej konferencii a absolvovali aj slávnostnú promóciu.

koncertV nedeľu 1. júla 2018 o 18:00 hod. sa v Jezuitskom kostole v Ružomberku uskutoční organový koncert Davida di Fiore (USA). Tešíme sa na stretnutie.

 

pdf logo 2  Plagát

simra padova 3 titV dňoch 12. až 14. júna 2018 sme sa zúčastnili na výročnej porade riešiteľov projektu Horizont 2020: Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach (SIMRA), ktorá sa konala na Univerzite v Padove. Cieľom porady bolo predstaviť výsledky, ktoré boli dosiahnuté v projekte SIMRA počas prvých dvoch rokov. Poradu zorganizoval taliansky partner projektu SIMRA Univerzita v Padove, ktorá je jednou z najznámejších univerzít v Taliansku.

noc hudby 2 titNoc hudby je podujatie, ktoré už po siedmy krát vyhlásilo Hudobné centrum podľa vzoru francúzskeho sviatku hudby – Fête de la Musique. Koná sa pravidelne, vždy tretí piatok v mesiaci jún. Môžu sa do neho zapojiť kultúrne inštitúcie, školy, či jednotliví umelci. Súčasťou tohto podujatia je už tradične aj Katedra hudby.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku