chem6titNa Týždni vedy a techniky PF KU sme mali návštevu. V chemickom a biologickom laboratóriu absolvovali laboratórne cvičenia žiaci zo Základnej školy v Černovej.

address book 2246457 640Týždeň vedy a techniky na Katolíckej univerzite v Ružomberku venuje veľmi štedro jeden deň aj poézii. V utorok 7. novembra 2017 od 10.00 hod. vás pozývame na dve literárne podujatia: česko-slovenský básnický recitál a stretnutie účastníkov literárnej súťaže. V Univerzitnej knižnici KU sa stretnú začínajúci tvorcovia poézie aj skúsení básnici, aby naznačili vlastné autorské postupy a inšpirácie pri vzniku básní a ukázali, že aj v poézii sa skrýva kúsok vedy a techniky.

tyzden vedy 2017Dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku Vás pozýva na Týždeň vedy a techniky na Slovensku v dňoch 6.11. – 12.11.2017.

 

pdf logo 2 Plagát

pdf logo 2 Podrobná brožúra s programom TVT PF KU 2017

slovenske koledy obalka titKlavírnu tvorbu Pavla Kršku, ktorý je hudobnej verejnosti známy predovšetkým ako autor duchovnej hudby tvorí 17 opusov. Pre sólový klavír skomponoval Sedem prelúdií pre klavír, Kvintové variácie – PM pre klavír, Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre klavír, Drobnosti pre klavír (PM), Skladbičky pre klavír (PM).

pemf titV dňoch 19.–20. októbra 2017 Katedra manažmentu v Poprade usporiadala 1. ročník Popradského ekonomického a manažérskeho fóra (PEMF 2017) s tematikou „Trendy v kvalite práce, produkcie, služieb a života“. V úvode konferencie za členov organizačného výboru všetkých účastníkov privítala Ing. Anna Diačiková, PhD. Svojimi príhovormi účastníkov pozdravili prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Ing. Alena Daňková, CSc., vedúca Katedry manažmentu, PaedDr. Peter Krška, PhD. dekan Pedagogickej fakulty, ktorý následne slávnostne konferenciu otvoril.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

cetart pfku