poviem ti titZ iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP), vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku – 4. novembra. Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU zareagovala na túto myšlienku druhým ročníkom výtvarnej prezentácie pre deti z materských škôl v meste Ružomberok a blízkom okolí Obrázky z mesta s tohoročným podtitulom Moje obľúbené miesto, a tiež prvým ročníkom literárnej prezentácie s názvom Poviem Ti básničku. Obidvoch akcií sa zúčastnili deti od 4 do 6 rokov v sprievode učiteľov i rodičov. Druhá prezentácia sa uskutočnila počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

madzik titÚrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike vyhlásil v tomto roku súťaž „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2016“ ako jednu z aktivít Národného programu kvality SR.

erasmusV týchto dňoch Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) dostala pozitívne hodnotenie v oblasti internacionalizácie zo strany Národnej agentúry Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.  Národná agentúra vyzdvihla uzavretie ôsmich nových bilaterálnych dohôd a vysoký počet zrealizovaných mobilít. Osobitným spôsobom ocenila praktický prínos pre KU: zorganizovanie medzinárodného týždňa mobility, dobrovoľný kurz anglického jazyka pre zamestnancov KU, pravidelné organizovanie zoznamovacích podujatí pre domácich i zahraničných študentov a  umožnenie absolventom stáží prezentovať mobility na vyučovacích hodinách.

specialna studovnaDňa 3. 11. 2016 sa na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) uskutočnilo zasadnutie Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami. Rada pôsobí ako osobitný poradný orgán pri sekcii vysokých škôl. Jedným z členov, ktorých vymenúva minister, je aj Mgr. Katarína Markovičová, PhD., univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami na KU.

poetry quartet titV deň, keď sa na Slovensku začal Týždeň vedy a techniky, 7. novembra 2016, sme na Katolíckej univerzite v Ružomberku zorganizovali hneď dve literárne podujatia. V Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity sa stretli skúsení básnici aj začínajúci tvorcovia poézie, aby poodhalili krásu a tajomstvo vzniku vlastných básní a ukázali, že aj napísať dobrú báseň môže byť skutočná veda.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

ais2 baner  baner m  baner s  

 

moodle pfku

 

katedry baner

 banner vzk pf kubaner pk dk 2

 

du banner 2017 2

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

dtv baner