ars ivKatedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zorganizovali v dňoch 21.-22. novembra 2017 vedeckú konferenciu ARS ET EDUCATIO IV. s medzinárodnou účasťou, ktorá bola určená vedecko-pedagogickým pracovníkom, pedagógom umeleckých predmetov a doktorandom.

snímka4titV stredu  8.11.2017 sa pri príležitosti týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutočnila v priestoroch Galérie pod krížom vernisáž výstavy HOMMAGE Á JURAJ MELIŠ. Výstava je prehliadkou študentských prác Katedry výtvarnej výchovy pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vernisáž za účasti rektora PFKU, prodekanov, zástupcov Katedry výtvarnej výchovy a pozvaných hosti slávnostne otvoril prof. Rastislav Biarinec.

moyzesiana foto15. 11. 2017 sa na pôde Pedagogickej fakulty PU v Prešove v súčinnosti s Prešovským hudobným spolkom Súzvuk uskutočnil jubilejný15. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže študentov vysokých škôl pedagogického smeru MOYZESIANA. Spevácka súťaž priniesla do prípravy a činnosti jednotlivých katedier hudobnej výchovy pozitívne zmeny: mnohí budúci pedagógovia v sebe objavili ďalší rozmer – spevácky, ktorý viacerým aj veľmi pozitívne zasiahol do profesijného života.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

cetart pfku