cu photoDňa 23. februára 2017 Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) obdržala list od ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana, v ktorom oznamuje, že na základe odporúčania Akreditačnej komisie zo dňa 24. a 25. januára 2017 Katolícka univerzita zostáva v sieti vysokých škôl univerzitného typu. V liste adresovanom rektorovi KU Mons. prof. Jozefovi Jarabovi minister školstva uvádza: „Vážený pán rektor, v súlade s ustanovením § 85 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že Katolícka univerzita v Ružomberku zostáva univerzitnou vysokou školou. K dosiahnutému výsledku Vám a celej vysokej škole gratulujem.“

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 19/2017, ktoré prijal na svojom 6. zasadnutí dňa 14. februára 2017, vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS PF KU na uvoľnené miesta členov AS PF KU za katedry: 1) Katedra sociálnej práce; 2) Katedra pedagogiky a psychológie.

 

pdf logo 2 Vyhlásenie výsledkov volieb

pdf logo 2 Zápisnica z doplňujúcich volieb do AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 1. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie pri AS PF KU

pdf logo 2 Dôležité informácie k doplňujúcim voľbám 01. 03. 2017

parte anton dekret webPo ťažkej, trpezlivo znášanej chorobe nás vo veku 84 rokov opustil prof. RNDr. Anton Dekrét, DrSc., človek s veľkým, láskavým srdcom a životnou múdrosťou, špičkový slovenský matematik a univerzitný učiteľ, ktorý okrem iného pomáhal pri začiatkoch Katolíckej univerzity v Ružomberku a bol jedným zo zakladajúcich členov katedry matematiky.

plagat ccv titCentrum celoživotného vzdelávania PF KU v Ružomberku otvára akreditovaný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí. Cieľová skupina:  pedagogickí zamestnanci a koordinátori prevencie drogových závislostí.
Počet priznaných kreditov: 33 kreditov
Termín podania prihlášok: do 28.2.2017
Prihlášku a všetky ostatné informácie nájdete tu

Kontakt:  zuzana.gejdosova@ku.sk

 

pdf logo 2 Plagát vzdelávacieho programu

dod titNa Katolíckej univerzite v Ružomberku sa 7. februára 2017 konal ďalší ročník Dňa otvorených dverí. Študenti stredných škôl mali možnosť prísť a zoznámiť sa s univerzitou a s tým, čo pre nich ponúka. Začiatok podujatia bol o 10:00 v Aule sv. Jána Paula II., kde záujemcov o štúdium privítal prorektor prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., a následne odzneli prezentácie prodekanov jednotlivých fakúlt, ktorí predstavili  Katolícku univerzitu, jej fakulty a ponuku študijných programov.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

 

 banner vzk pf ku

pk 2018

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1