imatr4titŠtvrtok 15. novembra 2018 bol na Katedre manažmentu v Poprade Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku slávnostným dňom pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného odboru Manažment a 1. roč. magisterského štúdia Ekonomika a manažment podniku.

img 20181026 100626Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku organizovala 26.10.2018 konferenciu Sociálne služby v samospráve v spolupráci s Nadáciou MONDI a Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Cieľom konferencie bolo prezentovať aktuálny stav plánovania sociálnych služieb na Slovensku a vytvoriť platformu na širokú medziodborovú diskusiu v plánovaní sociálnych služieb.

baner stud.oddŠtudenti vyšších ročníkov, ktorým bolo pridelené motivačné štipendium za vynikajúci prospech, pre urýchlené vyplatenie priznaného štipendia nech ihneď zašlú mailom na študijné oddelenie (maria.korbova@ku.sk) číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý im má byť štipendium poukázané a osobné údaje v tvare: IDO, meno, priezvisko, kombinácia a ročník štúdia.

pdf logo 2 Motivačné štipendiá 2018-2019

poetry quartet 2018 kópiaV rámci Týždňa vedy Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU spoluparticipovala s Filozofickou fakultou na dvoch úspešných projektoch s už niekoľkoročnou tradíciou. Oba sa realizovali 6. novembra v dopoludňajších hodinách v Univerzitnej knižnici KU. Prvým podujatím bolo vyhodnotenie piateho súťažného ročníka v tvorbe spirituálnej poézie. Súťaž je od začiatku určená študentom vysokých škôl s názvom Slávme to spoločne.

baner ku volby 2Kandidáti v doplňujúcich voľbách do AS PF KU za študentskú časť AO PF KU (za II. stupeň štúdia (Mgr.), ), ktoré sa uskutočnili dňa 7. 11. 2018 získali nasledovný počet hlasov:

•    Bc. Barbora Gorecká (Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie)  33
•    Bc. Matej Kostelník (Poradenstvo a sociálna komunikácia)    37

Za členov AS PF KU za študentskú časť AO PF KU (za II. stupeň štúdia (Mgr.), bol/a zvolený/á:
•     Bc. Matej Kostelník (Poradenstvo a sociálna komunikácia).

 

V Poprade 07. 11. 2018


doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Predseda Volebnej komisie

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku