ijp ukrajina05 tit17. - 19. apríla 2019 absolvovali pracovnú cestu doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. - riaditeľ IJP v Levoči, PhDr. Viera Šilonová, PhD. - vedúca Katedry špeciálnej pedagogiky a prof. Viktor Hladush, DrSc. z Katedry špeciálnej pedagogiky na Národnej univerzite v Kamenci-Podolskom. Hlavným cieľom pracovnej cesty bola aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Špeciálna inkluzívna pedagogika bez obmedzení, ktorá sa konala v meste Kamenec-Podolski v Ukrajine v dňoch 18. - 19. apríla 2019.

metodicky den02 titNa Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku sa 09.04.2019 uskutočnil metodický deň pre pedagógov, školy a metodické centrá „Environmentálna výchova a vzdelávanie“. Bol zameraný na programy environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP pre školy. Podujatie realizovali Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a Katedra biológie a ekológie v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia pod vedením RNDr. Timoteja Brenkusa a Ing. Silvia Čiaková.

zbor titKatedra hudby opäť reprezentovala Pedagogickú fakultu a Katolícku univerzitu na koncerte v Poľsku. Na Sliezkej univerzite v Poľskom Tešíne sa 27. marca 2019 uskutočnil koncert vokálnych telies a sólistov katedry. Nadviazali tak na niekoľkoročnú spoluprácu s univerzitou a tamojším hudobným inštitútom, v rámci ktorej zbor a orchester z Tešína vystúpil na pôde Katolíckej univerzity už v roku 2017.

du oznamPozývame študentov KU ako dobrovoľníkov na Detskú univerzitu, ktorá sa uskutoční 1. – 4. júla 2019 v budove PF KU. Potrebujeme viaceré dvojice študentov, ktoré pripravia cca 100 minútový workshop pre 15 člennú zmiešanú skupinu detí vo veku 8 až 14 rokov. Záujemci musia absolvovať stretnutie 25.04.2019, na ktorom budú oboznámení s organizáciou a bezpečnosťou na podujatí v učebni A301. Bližšie informácie tu.

suc titV dňoch 9. - 10. apríla 2019 sa na pôde Katedry hudby PF KU v Ružomberku konal  už XVI. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou Študentská umelecká činnosť, ktorej cieľom je rozvíjať umelecké schopnosti budúcich pedagógov hudby a skvalitňovať tak ich profesijnú prípravu na povolanie.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku