tvt 2018Študentov, vyučujúcich i širšiu verejnosť pozývame na podujatia, ktoré sa na PF KU v Ružomberku uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018 v dňoch 5. 11. 2018 - 11. 11. 2018.

pdf logo 2  Časový harmonogram TVT 2018

pdf logo 2  Bulletin TVT 2018

pdf logo 2  Plagát TVT 2018

benedictus2 titVokálne telesá a sólisti Katedry hudby pokračovali vo svojom koncertnom turné v tomto akademickom roku. Po koncerte v Prešove, v rámci II. ročníka festivalu Svätomikulášsky organ, kde sa okrem Scholy cantorum Rosenbergensis, Univerzitného speváckeho zboru Benedictus predstavil aj organista David di Fiore, o deň neskôr vystúpila Schola cantorum počas VII. ročníka Medzinárodného festivalu gregoriánskeho chorálu v Bratislave.

prof vankova autor foto www.t2.skS hlbokým smútkom oznamujeme akademickej verejnosti, že nás vo veku 69 rokov dňa 25.10.2018 opustila pani doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., členka Katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky.
Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať 2.11.2018 o 14:30 v Dome smútku v Liptovskom Mikuláši a zádušná svätá omša bude o 16:00 v kostole sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši.

 

Nech odpočíva v pokoji!

 

 

 

baner ku volby 2II. stupeň štúdia (Mgr.)
Bc. Barbora Gorecká (Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie)
Bc. Matej Kostelník (Poradenstvo a sociálna komunikácia)

 

V Ružomberku dňa 26. októbra 2018

 

Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Predseda volebnej komisie

studentska radaVo voľbách do Študentskej rady vysokých škôl za Katolícku univerzitu v Ružomberku, ktoré sa uskutočnia dňa 7.11.2018 boli platne navrhnutí títo kandidáti:

Boris Kočko – študent I. stupňa štúdia, študijný program: predškolská a elementárna pedagogika, Pedagogická fakulta KU;

Jakub Konkoľ – študent II. stupňa štúdia, študijný program: katolícka teológia, Teologická fakulta KU.

Univerzitná volebná komisia:

  1. Mgr. Samuel Štefan Mahút
  2. Mgr. Boris Pták - člen
  3. Stanislav Remšík - člen

V Ružomberku dňa 25.10.2018

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku