multicultural thumbKatedra manažmentu, na Inštitúte Štefana Náhalku v Poprade z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zúčastňuje od 1. októbra 2016 na riešení vedeckého medzinárodného projektu EÚ pre mládež z programu Erasmus+ s názvom Multikulturalizmus z pohľadu kultúrnej identity, spoločne s dvoma zahraničnými partnermi Eduexpert z Poľska a Butterflies z Veľkej Británie.

img 20170619 202317 949 titPondelok 19.06.2017 sa v priestoroch biologicko-chemickom laboratóriu Katedry biológie a ekológie PF-KU v Ružomberku konal workshop- Experimenty v biológii a chémii zážitkom,  pod vedením Ing. D. Blahútovej, PhD., MVDr. G. Hrkľovej, PhD. a S. Lukáčovej. Žiaci 9. ročníka ZŠ Mikušovce pri Ilave so svojimi pedagógmi  Mgr. I. Živčicovej a Mgr. M. Kršku realizovali formou zážitku jednoduché školské pokusy z biológie a chémie s cieľom zvýšiť záujem o prírodovedné štúdium.

img 8794 titVýstava PAPIER NIELEN KAŽDODENNÝ vznikla z iniciatívy papierenského závodu Mondi SCP Ružomberok a Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V priestoroch ružomberského Domu kultúry Andreja Hlinku sú v čase od 17. 6. 2017 do 23. 6. 2017 prezentované práce vysokoškolských študentov výtvarnej výchovy, ktoré boli vytvorené, ako napovedá samotný názov výstavy, na papieri, skrze papier, s papierom a z papiera.

Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, že slávnostné promócie sa uskutočnia podľa nasledovného rozpisu:

foto sutaz kh smallV dňoch 9.-10.6. 2017 sa priestoroch Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a v priestoroch SZUŠ Music Art v Prahe konala Interpretační soutěž studentů pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí. Cieľom súťaže je skvalitniť umeleckú prípravu budúcich učiteľov, preto  mohli študenti pedagogických fakúlt konfrontovať svoje interpretačné kvality v piatich odboroch: hra na klavíri, hra na sláčikové nástroje, hra na ostatné nástroje, sólový spev a zbormajstrovstvo.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

pk 2018

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1