t2k 3431 titNa Katolíckej univerzite v Ružomberku sa 1. – 4. júla 2019 uskutočnil už 12. ročník obľúbenej akcie pre deti základných škôl vo veku od 8 do 14 rokov „Detská univerzita KU 2019“. Tohtoročné motto podujatia znelo „Múdrejší vyhráva!“ pričom univerzitný život si vyskúšalo 90 detí. Program Detskej univerzity KU 2019 (DU KU 2019) bol opäť veľmi pestrý.

simra 2 titV dňoch 10. až 13. júna 2019 som sa zúčastnila na výročnej porade riešiteľov projektu Horizont 2020: „Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach (SIMRA)“. SIMRA je štvorročný projekt financovaný z programu Horizont 2020 Európskej únie a jeho cieľom je zlepšiť chápanie spoločenských inovácií a inovačného riadenia v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka a hľadať vhodné postupy a metódy ako ich podporiť v marginalizovaných vidieckych oblastiach.

interreg 1 titV rámci riešenia aktivít projektu INTERREG V-A-SK-CZ / 20/16/02 č. NKP3040D001 "Pamiatky UNESCO v živote miest, obcí a regiónov" usporiadala dňa 7. júna 2019 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta (vedúci partner) v spolupráci s mestom Ružomberok (partner 2), Katolíckou univerzitou v Ružomberku (hlavný cezhraničný partner) a ďalšími partnermi: Biosférickou rezerváciou Dolní Morava, o.p.s. (Partner 1) a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre (partner 3) pracovné stretnutie na Mestskom úrade v Ružomberku a odbornú exkurziu v lokalite UNESCO Vlkolínec.

img 20190616 171252 titKatedra hudby dňa 16. júna 2019 v popoludňajších hodinách usporiadala prvé stretnutie absolventov. Na stretnutie dorazilo 39 teraz už učiteľov na základných umeleckých a základných školách. Takmer všetci pracujú v odbore, ktorý vyštudovali a okrem toho angažujú sa ako cirkevní hudobníci – organisti, kantori či členovia rôznych speváckych zoskupení.

koncert khMilí priatelia,
srdečne vás pozývame na posledné dva koncerty, ktoré organizuje Katedra hudby PF KU v tomto akademickom roku. Komorný koncert (klavír a husle) sa bude konať v nedeľu 16. júna 2019 v Organovej sále Fakulty zdravotníctva (Bývalý rektorát) na Nám. A. Hlinku 60, o 17:00 hod. Posledným koncertom bude už tradičná Noc hudby, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20. júna 2019 o 19:00 v priestoroch Ružomberskej synagógy. Tešíme sa na stretnutie s vami pri krásnej hudbe. Komorný koncert - plagát pdf  Noc hudby - plagát pdf

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku