kuAkreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády Slovenskej republiky, na svojom 99. zasadnutí v dňoch 24. - 25. januára 2017 v Bratislave prijala uznesenie č. 99.6.3a, v ktorom konštatuje, že Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-2 (výstupy študentov na doktorandskom stupni) z komplexnej akreditácie. AK preto odporúča Ministerstvu školstva ponechať doterajšie začlenenie Katolíckej univerzity medzi univerzitnými vysokými školami.

bradford 1 titKatedra manažmentu, na Inštitúte Štefana Náhalku v Poprade z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zúčastňuje od 1. októbra 2016 na riešení veľkého medzinárodného európskeho projektu z programu Erasmus+ (schválený EÚ v roku 2014) v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý je členený do troch kľúčových akcií KA1 – KA3.

angažovanostV stredu 14. decembra 2016 večer o 19.00 v Aule Jána Pavla II., tu u nás na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU), ponúkli naši študenti univerzitnému spoločenstvu, ale aj blízkemu okoliu, divadelné predstavenie od Charlesa Dickensa pod názvom Vianočná koleda. Divadelnú hru  študenti veľmi dobre zvládli a skvele interpretovali myšlienku autora, ktorý poukazuje na vnútornú tragédiu sebca, egoistu, ktorý žije len sám pre seba, ktorý  nikoho neuznáva, jedine samého seba.

menovanie2 titRektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) Mons. prof. Jozef Jarab dnes vymenoval PaedDr. Petra Kršku, PhD. za nového dekana Pedagogickej fakulty (PF KU). Menovaniu predchádzala voľba Akademického senátu PF KU, ktorý v tajnej voľbe dňa 6. decembra zvolil PaedDr. Petra Kršku, PhD. za kandidáta na dekana. Následne Veľký kancelár KU Mons. Bernard Bober dňa 12. decembra potvrdil túto voľbu.  Dr. Krška vystrieda na čele tejto fakulty doc. PaedDr. Tomáša Jablonského, PhD., ktorému 21. decembra skončí druhé funkčné obdobie.

papez 2 titV sobotu 17. decembra sa Svätý Otec František dožíva 80. rokov života. Pred pár dňami (13.12.) si pripomenul 47 rokov od svojej kňazskej vysviacky.  Dvaja zástupcovia Katolíckej univerzity v Ružomberku, prorektor František Trstenský a študent František Bartek (na fotkách), mali  možnosť stretnúť sa osobne so Svätým Otcom Františkom pred niekoľkými dňami (1.12.) na audiencii vo Vatikáne. Celé spoločenstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku vyprosuje Petrovmu nástupcovi Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu Božej Matky v službe Katolíckej cirkvi i ľudskej spoločnosti.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

cetart pfku