Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, že slávnostná promócia sa uskutoční dňa 05. októbra 2017

V dňoch 3. a 5. októbra 2017 bude prebiehať v Univerzitnej knižnici informačný seminár s pracovníkmi Univerzitnej knižnice pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia v Ružomberku.


Rozpis študentov:

Dňa 2. októbra 2017 sa uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka Bc. štúdia v Ružomberku v Aule Jána Pavla II v čase o 9.00 hod. Prosíme študentov, aby sa do uvedenej miestnosti dostavili najneskôr o 8.30. Účasť na imatrikulácii je povinná.

 

PhDr. Angela Almašiová, PhD.
Prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

Za odvolanie členov Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku hlasoval nasledovný počet členov zamestnaneckej časti Akademickej obce Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku:

noc vyskumnikov 2Európsku noc výskumníkov na Slovensku už deviaty rok organizuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR. Od roku 2014 sa táto akcia koná aj v Poprade v priestoroch  Obchodného centra Max pod gesciou vedcov z Astronomického ústavu SAV, v spolupráci s ďalšími výskumnými ústavmi, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku