Ako efektívne viesť neziskovú katolícku organizáciu? Ako ju nielen založiť, ale zabezpečiť aj jej stabilný rozvoj? O čom všetkom treba uvažovať v súvislosti s jej víziou a misiou? Čo všetko by mal zahŕňať jej strategický plán? Kde a ako možno hľadať pre ňu finančnú podporu (fundraising)?  Ako zistiť, pomenovať a pre spoločne cielené dobro zužitkovať svoje silné i slabé stránky? Ako nielen mať, ale aj rozprávať svoj príbeh? Aká je s tým spojená teória, aká prax?

Už 6. rok otvorila Teologická fakulta KU svoje brány najmenším študentom – deťom. Počas prvého júlového týždňa si pedagógovia a doktorandi TF KU pripravili pre deti Detskú univerzitu. Deti tak mali možnosť okúsiť vysokoškolský život.

Úradné hodiny študijného oddelenia počas letných prázdnin 2018:
Utorok: 09.00  - 11.30, Streda:  13.00  - 15.30, Štvrtok: 09.00  - 11.30
V súrnej záležitosti môžete komunikovať mailom studijne.tf@ku.sk alebo na t.č. 055/6836122. Od 16.07.2018 do 31.07. 2018 bude študijné oddelenie ZATVORENÉ z dôvodu čerpania dovolenky.
Dekanát TF

Kurz safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním. Centrum pre ochranu mladistvých, Pápežskej univerzity Gregoriana v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Teologickou fakultou v Košiciach ponúka e-learning kurz pod názvom Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním.

Recently the CCP recevied news from Sr. Agnieszka, Diploma Course Alumna (’17). On the 9th of June, under her guidance, the first group of students finished the e-Learning program, a cooperation between the CCP and the Faculty of Theology in Košice, Slovakia.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU