Prvý júlový týždeň 2.-6.7.2018 otvorí TF KU v Košiciach svoje brány už po 6-krát študentom Detskej univerzity. Pre deti vo veku 9-13 rokov bude pripravený zaujímavý program v duchu vysokoškolského štúdia.

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na akademický program Master v teológii manželstva a rodiny.  Program garantuje Mons. doc. Marek Forgáč, PhD., košický pomocný biskup. Viac v tejto sekcii.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach v spolupráci s Arcibiskupským úradom v  Košiciach zorganizovali úspešnú prezentáciu knihy Mons. doc. ThDr. Mariána Čižmára, PhD. pod názvom "Kardinál Jozef Tomko – Život v službe evanjelia".

Náš časopis Verba Theologica bol 4. marca 2018 zaradený do databázy ERIH PLUS, čo je európsky referenčný index časopisov pre humanitné a sociálne vedy.

Okrem toho bol časopis Verba Theologica zaradený aj do databázy CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

 

Miništrantská univerzita a Deň otvorených dverí

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach oragnizuje miništrantskú univerzitu v dňoch 16.07.-20.07.2018.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU