V prílohách je informácia o kandidátovi za člena AS KU a AS TF KU

ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku na základe uznesenia AS KU č. 86/2017 zo dňa 28. 3. 2017 vyhlasuje doplňujúce voľby do AS KU na roky 2015-2019 za Teologickú fakultu KU:

- na 1 miesto za zamestnaneckú časť 

Akademický senát Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na základe uznesenia č. 2/2017 zo dňa 06. 04. 2017 vyhlasuje voľby do Akademického senátu TF KU v Ružomberku na 1 voľné miesto za zamestnaneckú časť akademickej obce TF KU pracovisko TI Spišská Kapitula.

Veľkonočný pozdrav rektora Katolíckej univerzity je na tejto stranke.

 

Teologická fakulta KU pozýva deti v prvý prázdninový týždeň (3.-7.7.2017) na V. ročník Detskej univerzity. Viac podrobnosti je na  plagáte a v prihláške.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tfprijimacie konanie 2017 2018el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

notitiae

baner verba theologica

 

logoiae 300x90