Pozývame Vás na chvíľu sa zastaviť v predvianočnom zhone. Zastavte sa, trochu pookrejte a načerpajte nových síl. Prijmite láskavé pozvanie Teologickej fakulty Košice, Centra pre rodinu Košice Juh, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského a Augustiniánov z Rehole sv. Augustína na Slovensku. Ponúkame Vám možnosť duchovne načerpať, alebo sa len tak porozprávať... Pre deti je pripravený kútik s kreatívnymi aktivitami. Príďte aj Vy zažiť advent spolu s nami. Viac na https://www.kosice.sk/mesto/nedela-15-december-2019.
Dekanát TF KU a Centrum pre rodinu Košice Juh

Teologická fakulta v Košiciach v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Karola Boromejského a UPC Košice Vás pozývajú na adventné roráty pri sviečkach a rorátnych spevoch, ktoré budú vždy v utorok 3.12 a 10.12.2019 v Seminárnom kostole o 6.00 ráno. Po sv. omši Vás pozývame na raňajkové agapé do átria TF KU. Tešíme sa na Vás.
Dekanát TF KU a KS Košice

V dňoch od 4. do 10. novembra 2019 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti vyhlásilo Týždeň vedy a techniky na Slovensku.

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom v Košiciach pripravila sériu teologických večerov. Moderované diskusie na aktuálne témy sa konajú raz mesačne v priestoroch fakulty na Hlavnej 89.
Svet zosnulých a realita duchov“ bola téma prvého teologického večera.

Milí priatelia, budúci týždeň bude na našej fakulte prebiehať Burza kníh.Ak budete mať v rámci budúceho týždňa chuť a čas, zastavte sa v predsieni Auly Košických mučeníkov, kde si môžete za dobrovoľný príspevok zadovážiť naozaj cenné tituly. Z výťažku chceme doplniť náš knižničný fond o ďalšie zaujímavé knihy.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU