„Vo zmŕtvychvstalom Ježišovi zvíťazil život nad smrťou. Táto veľkonočná viera živí našu nádej. Je to nádej na lepšie časy, v ktorých budeme i my lepšími, konečne oslobodení od zla a od tejto pandémie. Je to nádej: nádej nesklame; nie je to ilúzia, je to nádej.“ (Pápež František, 03. apríla 2020 v posolstve pred Veľkým týždňom)

Na základe metodického usmernenie rektora KU k 31. 03. 2020 k organizácii štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku v letnom semestri akademického roka 2019/2020 dekan TF KU vydáva Usmernenie 2/2020 zo dňa 06. 04. 2020:

Oznamujeme, že diplomové a bakalárske práce je potrebné zaslať do 30.4.2020. Záverečné práce študenti odovzdávajú výlučne v elektronickej forme vo formáte PDF na dátovom optickom alebo elektronickom médiu v identickej verzii, ktorá bola nahratá do Akademického informačného systému AiS2 a Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP). Dátové optické alebo elektronické médium (CD, USB a podobne) s nahratou prácou študent odovzdá v riadne zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené meno a priezvisko študenta, názov záverečnej práce, rok predloženia práce. Do obálky vložte aj vytlačené a podpísané licenčné zmluvy ako je to uvedené na tejto stránke.

V súvislosti s hrozbou nového koronavírusu študenti Teologickej fakulty v  Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) už niekoľko dní ako dobrovoľníci pomáhajú pri aktivitách, ktoré môžu pomôcť zvládať situáciu ohrozeným skupinám.

Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku predlžuje termín podávania prihlášok na bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2020/2021 do 30.4.2020. Všetky dokumenty, ktoré z dôvodu krízovej situácie nie je možné momentálne vybaviť uchádzači dodajú dodatočne. Viac informácií nájdete v tomto dokumente. Všetkým uchádzačom zároveň odporúčame využiť elektronickú prihlášku (s prílohami) – bez potreby posielať prihlášku poštou. Všetky ďalšie náležitosti, ktoré z dôvodu pretrvávania mimoriadnych opatrení v SR nie je možné v súčasnosti vybaviť, ako napr. maturitné vysvedčenie a pod., bude možné doložiť dodatočne. V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte studijne.tf@ku.sk.

apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU