Teologická fakulta v Košiciach srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 04. februára 2020 od 10:00-12.30h v Átriu TF KU. Uchádzači o štúdium a verejnosť majú príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Okrem informácií o študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch sa dozvedia, aké sú možnosti semestrálneho študijného pobytu v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami, či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných na KU. V programe bude aj multižánrová prednáška "Kresťanská symbolika vo svete Pána prsteňov", Erasmus a CEEPUS pobyty, ale aj prezentácia pokladou historickej knižnice. Podrobný program je na plagáte.
Dekanát TF KU

Včera 21. januára 2020 sme na našej fakulte ukončili 4. cyklus semestrálneho programu Ľudská sexualita, láska a zmysel života, v ktorom študovalo spolu 30 študentov. Tento atraktívny seminár vyvrcholil ďakovnou sv. omšou spolu s odovzdávaním certifikátov z rúk p. dekana doc. Radoslava Lojana, PhD., po ktorých nasledovala slávnostná recepcia. Týmto zároveň oznamujeme, že prihlasovanie do nového cyklu je už spustené. Informácie nájdete na: www.teologiatela.sk

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom v Košiciach pripravila ďalšiu sériu teologických večerov. Moderované diskusie na aktuálne témy sa konajú raz mesačne v priestoroch fakulty na Hlavnej 89. Séria popularizačno-odborných diskusií bude pokračovať 17. 02. 2020 v rovnakom čase, kedy privítame vysokoškolského pedagóga a biblistu Dr. Juraja Feníka s témou „Žena v Novom zákone“. Viac na tomto plagáte.
Informoval: Lukas Sekerák, dekanát TF KU

Na stranke preukazy.ku.sk boli pridané oznamy ohľadom predĺženia platnosti preukazov nezoštátnicovaných študentov a novoprijatých študentov. Prosíme, sledujte túto sekciu pre získanie nových informácií.

Študijné oddelenie TF KU

Vypočujte si reláciu o jednom z našich programov, ktorý ponúkame na našej fakulte, ktorá odznela v nedeľu 5.5.2019 na rádiu Lumen. https://www.lumen.sk/archiv-play/109639 (od 41:30). Viac informácií o programe Master v teológii manželstva a rodiny nájdete na http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta/tf-studium/tf-kontinualne-vzdelavanie

Richard Kucharčík

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU