Náš časopis Notitiae historiae ecclesiasticae bol 23. septembra 2018 zaradený do databázy ERIH PLUS, čo je európsky referenčný index časopisov pre humanitné a sociálne vedy. Viac na http://nhe.ktfke.sk/

Redakčná rada NHE

Otvárame nový cyklus semestrálneho programu
Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu otvára 3. cyklus semestrálneho programu o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti. Nový cyklus otvárame 9.októbra 2018. Viac informácií TU a na plagáte.

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU otvoril výzvu na doplňujúce študentské mobility Erasmus+ STÁŽ a STÁŽ ABSOLVENTA a študijný pobyt v ak. r. 2018/2019 (z dôvodu ešte nenaplnených miest). Prihlášky môžu študenti odovzdať do 12.10.2018. Stáž a stáž absolventa sa môže uskutočniť aj počas leta 2019. Viac na: http://www.ku.sk/index.php/sluzby-studentom/medzinarodne-vztahy/69815-vyzva-na-prihlasovanie-studentska-mobilita-erasmus-2

Volebná komisia podľa Zásad volieb do Akademického senátu TF KU, čl. 2 ods. 1. stanovila:

Termín konania volieb:

- štvrtok 4. októbra 2018 v čase od 11:00 do 13:00 h.

Miesto konania volieb:

- pracovisko Košice: Zasadacia miestnosť - prízemie, TF KU, Hlavná 89, Košice

- pracovisko Sp. Kapitula: Malá aula KS, Sp. Kapitula 12, Sp. Podhradie

Akademický senát Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len TFKU) uznesením č. 17/2018 zo dňa 21. 06. 2018 vyhlasuje doplňujúce voľby do Akademického senátu TFKU v Ružomberku za študentskú časť akademickej obce TFKU na:

- 1 uvoľnené miesto za pracovisko Košice,

- 2 uvoľnené miesta za pracovisko Sp. Kapitula.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU