Oznamujeme, že študijné oddelenie na TF KU počas Veľkonočných sviatkov 2019 bude  v čase od 18.04.2019 - Zelený štvrtok do 23.04.2019 - Veľkonočný urorok ZATVORENÉ.

Oznamujeme, že vo štvrtok 18.4. a v utorok 23.4.2019 majú študenti rektorské voľno. Prajeme všetkým požehnané veľkonočné sviatky.

Študijne odd. TF KU

Koncom minulého týždňa - 21.3. až 22.3.2019 - sa doktorand Ondrej Lazúr zúčastnil na Doktorandskom fóre 2019 spoluorganizovanom Študentskou radou vysokých škôl (SRVS) a Asociáciou doktorandov Slovenska (ADS). Viac v tomto dokumente.

Ondrej Lazur, doktorand TF KU

Postupová súťaž amatérskej fotografie AMFO patrí už takmer päť desaťročí medzi najstaršie a najprestížnejšie súťaže na Slovensku. Koná sa každoročne, je určená deťom, mládeži a dospelým, nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Teologická fakulta, KU v Ružomberku v nasledujúcom šk. roku 2019/20 ponúka štúdium:

katolícka teológia, náuka o rodine, sociálna filozofia, sociálna práca a učiteľstvo v kombinácii.

Podmienky prijatia v roku 2019/20:pre bakalársky stupeň: úplné stredné vzdelanie;

pre magisterský stupeň: ukončené bakalárske štúdium. Rešpektovanie katolíckeho ducha univerzity. Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30. apríla 2019. Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31. mája 2019. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 35 € papierová prihláška. Je potrebné vyplniť aj e-prihlášku (stránka e-prihlaska.ku.sk). Všetky informácie sú na stránke www.tf.ku.sk - prijimacie konanie.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU