KOŠICE (26. marca 2017) - V dňoch 27.-29.03.2017 bude na našej fakulte prebiehať projekt Global Money Week 2017, ktorý podporuje zvyšovanie finančnej gramotnosti. Do projektu sa zapoja študenti odboru sociálna práca, pričom tento projekt je podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci svojho programu Poznaj svoje peniaze. Lektorkou projektu bude doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. Viac informácii je na tomto plagáte

cvasilKOŠICE (13. marca 2017) - Na Teologickej fakulte, Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s  Kňazským seminárom sv. Karola Boromejského v Košiciach si v pondelok 13.03.2017 pripomenuli slávnostnou akadémiou sv. Tomáša Akvinského, najväčšieho svätca medzi učencami a najväčšieho učenca medzi svätcami.

laska sexualita a zmysel zivotaKOŠICE (15. feberuára 2017) - Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu otvárajú v Košiciach 1. semestrálny program o ľudskej láske v učení Cirkvi. Program je určený pre študentov, pracujúcich, snúbencov, manželov, seminaristov aj zasvätených pre osobnú formáciu ako aj pre formáciu ďalších.

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v  Ružomberku oznamuje, že v  akademickom roku 2017/2018 poskytuje vzdelávanie v odbore katolícka teológia, náuka o rodine, sociálna filozofia, sociálna práca a učiteľstvo.

V nasledujúcom akademickom roku 2017/2018 chce vyjsť v ústrety aj (pracujúcim) študentom odboru sociálna práca a bude ponúkať možnosť prednášok v popoludňajších hodinách štvrtok, piatok a v sobotu.

Podmienky prijatia: Pre bakalársky  spojený stupeň úplné stredné vzdelanie s maturitou. Pre magisterský stupeň ukončené bakalárske štúdium. Rešpektovanie katolíckeho ducha univerzity. Termín podania prihlášky: do 30.04.2017. Je potrebné vypísať aj elektronickú prihlášku na adrese: http://e-prihlaska.ku.sk Ďalšie informácie: www.ku.sk. Okrem programu Katolícka teológia je prijatie bez prijímacieho konania.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

notitiae

baner verba theologica

prijimacie konanie tf2 2017 2018

logoiae 300x90