Vedenie TF KU upozorňuje všetkých študentov, partnerov a priateľov fakulty, že v čase od 18.07-31.07.2016 všetci zamestnanci fakulty čerpajú závodnú dovolenku. Jednotlivé oddelenia TF KU Vám budú k dispozícii od 01.08.2016.
Dekanát TF KU

Teologická fakulta KU už 4. rok otvorila svoje brány počas letných prázdnin deťom. V dňoch 4.-8.7.2016 zorganizovala Detskú univerzitu, na ktorej sa zúčastnilo 53 detí vo veku 9 až 16 rokov. Deťom sa o zaujímavý program postarali pedagógovia a doktorandi Teologickej fakulty KU, no taktiež aj pozvaní hostia.

KOŠICE (11. júna 2016) - Pápež František vymenoval nového košického pomocného biskupa. Stal sa ním Marek Forgáč, doterajší prodekan Teologickej fakulty v Košiciach a duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach.
Srdečne novo menovanému košickému pomocnému biskupovi Marekovi blahoželáme a vyprosujeme Božiu pomoc a Dary Ducha Sv. v jeho zodpovednej službe.
Plne znenie je zverejnené na https://www.tkbs.sk
Dekanát TF KU

KOŠICE (23. mája 2016) - Slávnostné ukončenie akademického roka 2015/2016 - Te Deum sa na Teologickej fakulte KU uskutoční  9. júna 2016.
  Pozvánka na Te Deum 2015/2016
Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami!
Dekanát TF KU

Informácie pre študentov o prijímacom konaní pre akademický rok 2016/2017 - 2. kolo:

Termín na podávanie prihlášok do 2. kola  pre akad. rok 2016/17 je  do 31.07.2016! Prijímacie konanie bude 19. 08. 2016 a podmienky prijatia platia ako v 1. kole
Je potrebné vypísať aj elektronickú prihlášku, ktorá je na adrese:
http://e-prihlaska.ku.sk
Je potrebné "Pokračovať v používaní tejto webovej lokality...", akceptovať certifikát a pridať výnimku do prehliadača, napriek výpisu, že certifikát je neplatný alebo podobne.
Návod na podávanie elektronickej prihášky (z UPJŠ)

Bližšie informácie o podmienkach prijímacieho konania Bc. a Mgr. sú TU

Bližšie informácie o podmienkach prijímacieho konania PhD. sú TU.

Témy a školitelia KT, Témy a školitelia NoR pre PhD

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

banner1

banner7

banner4