KOŠICE (5. júna 2017) - Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy (PMD KE) v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku, organizovali 3. júna 2017 prvý kurz Farských koordinátorov PMD (FK PMD) v Košiciach.

Do kurzu sa prihlásilo 11. dobrovoľníkov, ktorých odporučili miestni kňazi z farnosti Hertník-filiálka Bartošovce, Humenné Pod Sokolejom, Košice-Myslava, Podhorany, Ľubiša, Chminianská Nová Ves a Široké. Kurz obsahoval témy prednášok o Misijnom rozmere liturgie – prof. Gabriel Ragan, Pápežské encykliky – prof. Štefan Lenčiš, Pápežské misijné diela – ThDr. Marek Krupský a Poslanie-misia farského koordinátota PMD – Bc. Štefan Kondis. V kaplnke seminárneho Kostol sv. Antona Paduánskeho, ktorú celebrovali Gabriel Ragan a Štefan Lenčiš, nabrali účastníci kurzu duchovných síl pre svoje farské misijné poslanie. V závere absolventom celodenného kurzu farských koordinátorov PMD diecézny riaditeľ Bc. Štefan Kondis odovzdal certifikáty na vykonávanie misijnej služby vo svojich farnostiach.

Poslaním farského koordinátora PMD v Košickej arcidiecéze je, aby bol nápomocný diecéznemu riaditeľovi a miestnemu farárovi s misijnými aktivitami, napr.: šíriť časopis Svetové misie a modlitbu misijného ruženca, pomôcť pri príprave Misijnej nedele, získavať nových členov a podporovateľov Pápežských misijných diel na Slovensku a pod. Absolventi tohto kurzu budú každoročne absolvovať aj duchovnú obnovu.

Bc. Štefan Kondis

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU