konferencia kega 1KOŠICE (5.októbra 2017) -  V stredu 4. októbra 2017 sa na pôde Teologickej fakulty v Košiciach KU v Ružomberku konala medzinárodná vedecká konferencia “Človek s duševnou poruchou ako klient sociálnej práce”.

Cieľom konferencie bolo predstaviť organizácie, ktoré pracujú s osobami s duševnými poruchami, priblížiť metódy sociálnej práce a skúsenosti dobrej praxe v slovenských aj v zahraničných organizáciách.

Konferencie sa zúčastnili domáci aj zahraniční prednášajúci, a to ako z praxe, tak aj z odborno-vedeckých kruhov. Účastníci tak získali aktuálny prehľad organizácií zameraných na osoby s duševnými poruchami na Slovensku aj v zahraničí, ako aj spôsoby pomoci duševne chorým klientom.

Konferencia je jedným z výstupov projektu Kega TFKU “Sociálna práca s osobami s duševnými poruchami – Výskum v sociálnych službách ako základňa pre vytvorenie inovatívnych učebných a digitálnych materiálov pre študijný odbor sociálna práca”. Projekt je zameraný na zvýšenie kvality prípravy študentov sociálnej práce pre prácu s osobami s duševnými poruchami a na rozvíjanie profesijných zručností sociálnych pracovníkov v oblasti duševného zdravia a duševných porúch formou celoživotného vzdelávania.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU