Ústav pamäti národa v spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity pripravuje vedeckú konferenciu s názvom Osobnosti na východe Slovenska navzdory totalitám. Osobnosť JUDr. Františka Paňáka, SJ (1908 - 1997).

Podujatie sa bude konať pri príležitosti 110. výročia od narodenia pátra Paňáka, ktorého životný príbeh je unikátnym svedectvom politického väzňa, kňaza, kritika komunistického režimu, no rovnako aj predsedu spolku Detvan v Prahe a publicistu. V Košiciach pôsobil od roku 1968 a jeho činnosť zasiahla do života jednotlivcov, mesta i regiónu. Vo svojej dobe patril k autentickým nositeľom kresťanskej inšpirácie a uchovania vnútornej slobody v čase perzekúcií a neslobody.

Cieľom konferencie bude analyzovať aktivity pátra Františka Paňáka SJ a ďalších osobností, ktoré boli schopné vplývať na život v regióne a svojimi postojmi otvárali cestu pre viac slobody a demokracie. Cieľom je zachytiť svedectvo pamätníkov. Ako vnímali osobnosti vo svojom regióne? Čím ich oslovovali v minulosti a môžu osloviť aj dnes? Ich činnosť je potrebné vykresliť v kontexte slovenského disentu. Dôležitý je aj postoj režimu voči nim, postihy jednotlivých aktivistov, pokusy o zmrazenie ich činnosti.

Plánovaný termín konferencie: 25. január 2018.

Miesto konania: Teologická fakulta KU v Košiciach.

Základné tématické okruhy konferencie:

    Osobnosť pátra Františka Paňáka
    Osobnosti v regióne (ktoré vplývali na dianie v regióne v čase neslobody)
    Spomienky pamätníkov na pátra Paňáka, prípadne na iné osobnosti
    Duchovný rozmer pôsobenia pátra Paňáka a iných prenasledovaných osobností regiónu
    Osobnosti regiónu v čase normalizácie
    Štátna bezpečnosť a jej činnosť zameraná voči osobnostiam na východom Slovensku

Program konferencie je na plagáte.

Na konferenciu je možné prihlásiť sa emailom na adresu frantisek.neupauer@upn.gov.sk zaslaním krátkej anotácie príspevku a stručnej informácie o autorovi do 20. decembra 2017. Osobné spomienky na pátra Františka Paňáka (fotografie, listy) môžete zaslať poštou na adresu Teologickej fakulty (alebo mailom na cyril.hisem@gmail.com).

Organizátor si vyhradzuje právo výberu účastníkov konferencie.

Kontakt UPN:
František Neupauer
Ústav pamäti národa
Miletičova 19
P. O. Box 29
820 18 Bratislava 218

Kontakt TF KU:
Cyril Hišem
Teologická fakulta KU
Hlavná 89
041 21 Košice
Info: http://www.upn.gov.sk/sk/konferencia-o-osobnosti-dr-frantiska-panaka-sj-a-prenasledovanych-na-vychodnom-slovensku/

 

panak

 

Informoval:Radoslav Lojan, tajomnik TFKU

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU