Dnes sa v priestoroch Teologickej fakulty, Katolíckej univerzity v Ružomberku konal veľmi úspešný „Deň otvorených dverí“, za účasti viacerých záujemcov a študentov stredných škôl v Košiciach a okolí. Pre všetkých záujemcov bola pripravená prehliadka priestorov Teologickej fakulty spojená s prezentáciou študijných programov a rôznych aktivít v átriu TF.

 

Je na mieste dobre pripomenúť, že Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2018/2019 bude poskytovať vzdelávanie:

 

  1. v bakalárskych študijných programoch (sociálna práca, sociálna filozofia, náuka o rodine, učiteľstvo predmetu náboženská výchova, učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácií, učiteľstvo filozofie v kombinácií, učiteľstvo etickej výchovy v kombinácií)
  2. v magisterských študijných programoch (katolícka teológia, sociálna práca, sociálna filozofia, náuka o rodine, učiteľstvo predmetu náboženská výchova, učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácií, učiteľstvo filozofie v kombinácií, učiteľstvo etickej výchovy v kombinácií)
  3. v doktorandských študijných programoch (katolícka teológia, náuka o rodine)

 

Podmienky prijatia:

- pre bakalársky  spojený stupeň úplné stredné vzdelanie.

- pre magisterský stupeň ukončené bakalárske štúdium.

- rešpektovanie katolíckeho ducha univerzity.

 

Termín podania prihlášky do 30.04. 2018.  Je potrebné vypísať aj elektronickú prihlášku na adrese: http://e-prihlaska.ku.sk  

 

Uchádzači, ktorí sa chcú stať kňazmi podávajú aj žiadosť o prijatie do kňazského seminára.

 

Radoslav Lojan, tajomník TF
Foto: Radoslav Lojan

 

dodtf feb2018

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU