Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU otvoril výzvu na doplňujúce študentské mobility Erasmus+ STÁŽ a STÁŽ ABSOLVENTA a študijný pobyt v ak. r. 2018/2019 (z dôvodu ešte nenaplnených miest). Prihlášky môžu študenti odovzdať do 12.10.2018. Stáž a stáž absolventa sa môže uskutočniť aj počas leta 2019. Viac na: http://www.ku.sk/index.php/sluzby-studentom/medzinarodne-vztahy/69815-vyzva-na-prihlasovanie-studentska-mobilita-erasmus-2

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU