Dňa 24. januára 2019 sa uskutoční duchovná obnova a stretnutie pre študentov Univerzity tretieho veku s vedením Teologickej fakulty Košiciach.
Program:
15.30 stretnutie na vrátnici Teologickej fakulty, Hlavná 89, Košice a presun do kostola Uršulínok na Mäsiarskej č. 25 v Košiciach
15.45 sv. omša v Kostole Uršulínok
16.30 Dominika Gurbaľová – chvály, miestnosť B2 na Teologickej fakulte

Dekanát TF KU

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU