KOŠICE (6.februára 2019) - Už po 16-ty krát otvorila Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku svoje priestory na „Deň otvorených dverí“ dňa 5. februára 2019. V čase od 10.00 -12.00 hod. pre všetkých záujemcov bola pripravená prehliadka priestorov Teologickej fakulty spojená s prezentáciou študijných programov a rôznych aktivít v átriu a priestoroch   TF KU.

Najväčší záujem bol o informácie o možnostiach kombinovaného štúdia v odbore sociálna práca, teológia a náuka o rodine a tiež aj možnostiach doplňujúceho pedagogického štúdia, možnostiach ich uplatnenia, ale aj o dištančnú (externú) formu štúdia. Veľkým prínosom boli aj osobné svedectvá už súčasných študentov TF KU, ktorí sa aktívne zapojili do DOD 2019.

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2019/2020 bude poskytovať vzdelávanie:

1. v bakalárskych študijných programoch (sociálna práca, sociálna filozofia, náuka o rodine, učiteľstvo predmetu náboženská výchova, učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácií, učiteľstvo filozofie v kombinácií, učiteľstvo etickej výchovy v kombinácií)

2. v magisterských študijných programoch (katolícka teológia, sociálna práca, sociálna filozofia, náuka o rodine, učiteľstvo predmetu náboženská výchova, učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácií, učiteľstvo filozofie v kombinácií, učiteľstvo etickej výchovy v kombinácií)
3. v doktorandských študijných programoch (katolícka teológia, náuka o rodine)
Termín podania prihlášky do 30.04. 2019.  Je potrebné vypísať aj elektronickú prihlášku na adrese: http://e-prihlaska.ku.sk. Uchádzači, ktorí sa chcú stať kňazmi podávajú aj žiadosť o prijatie do kňazského seminára.

Informoval: Dekanát TF KU

dod2019

Foto: Ondrej Lazúr

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU