Teologická fakulta, KU v Ružomberku v nasledujúcom šk. roku 2019/20 ponúka štúdium:

katolícka teológia, náuka o rodine, sociálna filozofia, sociálna práca a učiteľstvo v kombinácii.

Podmienky prijatia v roku 2019/20:pre bakalársky stupeň: úplné stredné vzdelanie;

pre magisterský stupeň: ukončené bakalárske štúdium. Rešpektovanie katolíckeho ducha univerzity. Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30. apríla 2019. Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31. mája 2019. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 35 € papierová prihláška. Je potrebné vyplniť aj e-prihlášku (stránka e-prihlaska.ku.sk). Všetky informácie sú na stránke www.tf.ku.sk - prijimacie konanie.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU