Postupová súťaž amatérskej fotografie AMFO patrí už takmer päť desaťročí medzi najstaršie a najprestížnejšie súťaže na Slovensku. Koná sa každoročne, je určená deťom, mládeži a dospelým, nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Organizátorom regionálneho kola súťaže pre Košice a Košice – okolie je aj tento rok Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v spolupráci so Združením Košických fotografov K-91. Súťaž poskytuje priestor talentovaným tvorcom na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých záujemcov o tento druh tvorby.

Do tohoročnej regionálnej súťaže sa zapojilo spolu 46 autorov v troch vekových kategóriách: do 16 rokov - 15 autorov, od 16-21 rokov 14 autorov, nad 21 rokov 17 autorov s celkovým počtom 213 čiernobielych a farebných fotografií. Medzi účastníkmi sú nielen jednotlivci, ale aj členovia fotografických krúžkov pri CVČ na Strojárenskej, ZUŠ na Kováčskej, Strednej odbornej školy na Ostrovského, Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej či Školy úžitkového výtvarníctva. Z radov dospelých obohatili výstavu svojimi dielami členovia dvoch špičkových fotoklubov v Košiciach – Fotoklubu NOVA a Združenia Košických fotografov K-91.

O výsledkoch súťaže rozhoduje spravidla trojčlenná odborná porota, ktorá navrhuje najlepšie fotografie na ocenenie, vyberá kolekciu diel, ktorá bude vystavená a ktorá postúpi do vyššieho, krajského kola súťaže. Pri hodnotení zvažuje umelecko–tvorivé, ale aj technické kritéria ako sú zachytenie správneho okamihu, kompozícia obrazu, výber prostredia, výrazové prostriedky, ale aj technická kvalita záberu, tlače, zrozumiteľnosť či informatívny prínos záberu.

Výstava ponúkavyše 80 farebných a čiernobielych fotografií s rozličnou tematikou. Tie najzaujímavejšie diela budú reprezentovať autorov aj košický región na krajskej súťaži, ktorá sa uskutoční v júni 2019 v Spišskej Novej Vsi.

Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční dňa 3. apríla o 16.30 v priestoroch Átria Teologickej fakulty v Košiciach, kde bude výstava inštalovaná. Záujemcovia si ju môžu prísť pozrieť do 16.4.2019. Ďalšie informácie sú na plagáte.

                                                                                                              Mgr. Helga Tomondyová

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU