Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhlasuje 2. kolo prijímacieho  konania pre I. a II. stupeň štúdia v akademickom roku 2019/2020 pre študijné programy:
SOCIÁLNA FILOZOFIA ,SOCIÁLNA PRÁCA , ŠTÚDIUM RODINY A SOCIÁLNEJ PRÁCE (len I. stupeň), UČITEĽSTVO PREDMETU NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, UČITEĽSTVO FILOZOFIE V KOMBINÁCII, UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY V KOMBINÁCII, UČITEĽSTVO ETICKEJ VÝCHOVY V KOMBINÁCII, KATOLÍCKA TEOLÓGIA (iba pre laikov).
Podmienky prijatia ako v 1. kole. Prihlášky sa môžu podávať do 05.08. 2019.
Termín prijímacieho konania je 20. 08. 2019. Viac  na tejto web stránke.

Dekanát TF KU

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU