V poradí už tretíkrát, dňa 8. júna 2019, organizovali Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy (PMD KE) v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku, kurz Farských koordinátorov PMD (FK PMD) v Košiciach.

            Tento kurz absolvovali šiesti dobrovoľníci z farnosti Brestov, Hertník, Chminianská Nová Ves – filiálka Chmiňany, Jenkovce – filiálka Bežovce, Košice-Šaca a Podhorany – filiálka Chmeľovec. V súčasnosti v službe FK PMD pracuje 24 FK PMD v 8 dekanátoch, 14 farností/filiálok v Košickej arcidiecéze.

            V závere absolventom celodenného kurzu farských koordinátorov PMD diecézny riaditeľ Bc. Štefan Kondis odovzdal certifikáty na vykonávanie misijnej služby vo svojich farnostiach. Noví misijní koordinátori ukončili kurz sv. omšou, ktorú celebroval prof. Štefan Lenčiš.

            Poslaním farského koordinátora PMD v Košickej arcidiecéze je, aby bol nápomocný diecéznemu riaditeľovi a miestnemu farárovi s misijnými aktivitami, napr.: šíriť časopis Svetové misie a modlitbu misijného ruženca, pomôcť pri príprave Misijnej nedele, získavať nových členov a podporovateľov Pápežských misijných diel na Slovensku a pod. Absolventi tohto kurzu každoročne absolvovujú aj duchovnú obnovu.

Štefan Lenčiš

pmd2019kurz

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU