na udelenie grantu na mobilitu študentov za účelom stáže v letnom semestri akad. roku 2008/2009, ktoré sa uskutočnilo 20. januára 2009. Celkovo sa výberového konania zúčastnilo 12 uchádzačov.

Zoznam uchádzačov:
1. Bakošová, Paulína
2. Demková, Silvia
3. Dúbravcová, Stanislava
4. Gregorová, Soňa
5. Homolová, Dagmara
6. Hrušíková, Katarína
7. Novák, Michal
8. Novotná, Magdaléna
9. Pašková, Patrícia
10. Pekná, Katarína
11. Siváková, Katarína
12. Slovák, Matej


Zoznam študentov (10), ktorým bol udelený grant:
Bakošová, Paulína
Demková, Silvia
Dúbravcová, Stanislava
Gregorová, Soňa
Homolová, Dagmara
Hrušíková, Katarína
Novotná, Magdaléna
Pašková, Patrícia
Pekná, Katarína
Siváková, Katarína


Zoznam študentov (2), ktorým nebol udelený grant:
Novák, Michal
Slovák, Matej

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU