Úloha študijného poradcu:
- informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných učebných plánov
- upozorňovať vedenie fakulty na prípadné problémy vo výchovno vzdelávacom procese
- spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitostí študentov fakulty
- podľa potreby urobiť stretnutie študentov so študijným poradcom.
Kontakty na študijných poradcov sú uvedené v tomto dokumente.

Balík Office 365 Education pre všetkých študentov - aby sa vám dobre pracovalo Microsoft konto získajú študenti I., II., III. stupňa štúdia. Súčasťou balíka sú:

✅ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook - nástroje na prácu s
dokumentmi, tabuľkami, prezentáciami, poznámkami a e-mailom
✅ OneDrive - dátové úložisko pre Vaše dokumenty a súbory,
✅ Forms - vytváranie dotazníkov, kvízov s analýzou odpovedí,
✅ Skype - komunikácia prostredníctvom správ a videohovorov,
✅ Exchange, SharePoint, Teams a ďalšie služby od spoločnosti Microsoft.

 

Študent sa prihlási  na stranke https://abakus.ku.sk/office365/ ako do AISu a tam zistí svoje prihlasovacie udaje do portálu https://portal.office.com alebo  na https://login.microsoftonline.com/. Po zmene hesla si môže stiahnuť a nainštalovať balík MS Office do svojho počítača, ktorý bude funkčný počas jeho štúdia na  KU.  Po ukončení štúdia sa prístup zablokuje, keďže je viazaný na školskú email schránku, ako je to v príkaze rektora na http://www.ku.sk/images/dokumenty/prikaz_rektora_ku_zriadenie_studentskych_mailovych_adries_upraveny_22.8.pdf

Ďalšie informácie je možné nájsť na  https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab%3aprimaryr1 .

Oznamujeme absolventom, ktorí ukončili štúdium v auguste 2020, že si môžu prísť po 15.9. 2020 v čase úradných hodín študijného oddelenia prevziať:

  • diplomy a ostatné doklady o ukončení štúdia
  • vysvedčenie o DPŠ - potrebné uhradiť poplatok za vydanie dokladu vo výške 30 Eur na č.u: SK34 8180 0000 0070 0008 5755, variabilný symbol: 1510301

Poplatok za vysvedčenie je potrebné predložiť dokladom o zaplatení.

Za študijné oddelenie s. Natanaela Alžbeta Selepová

• Študenti, ktorí majú v aktuálnom akademickom roku zapísaný predmet Sústredenie zo spirituality, nech si skontrolujú funkčnosť svojej mailovej adresy na edu.ku.sk.
• Predmet po doc. Martinovi Uháľovi preberá ThLic. Jozef Kohut, PhD. Kontaktovať ho možno na jozef.kohut@ku.sk.
• Informácie o tom, ako absolvovať sústredenie, budú zverejnené v dohľadnej dobe.
• Vyučujúci prosí o urgentné vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka, ktorý bol zaslaný mailom, resp. sa nachádza na tomto mieste (https://forms.gle/un3HnhopeWh1uxTF6).

Konzultačné hodiny a kontakty na pedagógov vyučujúcich na TF KU v akademickom roku 2020/21 sú uvedené v tomto dokumente.

november 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU