Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Katedra filozofie a histórie
Hlavná 89
041 21 Košice

 

Kontakt:

+421 55 6836 111

 

Vedúci katedry:
PhDr. Mgr. Imrich Degro, PhD.

Zástupca vedúceho katedry:

Sekretariát katedry:
sr. Karolina Mgr. Eva Glodzaková 


ŠTRUKTÚRA FUNKČNÝCH MIEST:

Funkčné miesto profesor:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. (história, Košice)
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. (filozofia, Košice)

Funkčné miesto docent:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Peter Fotta, PhD. (filozofia, Košice)
prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD. (história, Košice)

Funkčné miesto odborný asistent:
PhDr. Mgr. Imrich Degro, PhD. (filozofia, Košice)
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. (história, Sp. Kapitula)
PhDr. Mgr. Emil Ragan, PhD. (filozofia, Košice)

PhDr.Ján Pramuka, PhD. (filozofia, Sp. Kapitula)30%
PhDr. Jozef Dronzek PhD.(filozofia, Sp. Kapitula)30%

Funkčné miesto asistent:
-

Externí spolupracovníci:

-

DOKTORANDI:

Denní:
JUDr. Milán Molokáč

Externí:
ThLic. Mariusz Cywka
Mgr. Andrej Škvarek

 

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU