Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Katedra filozofie a histórie
Hlavná 89
041 21 Košice

 

Kontakt:

+421 55 6836 111

 

Vedúci katedry:
PhDr. Mgr. Imrich Degro, PhD.

Zástupca vedúceho katedry:

Sekretariát katedry:


ŠTRUKTÚRA FUNKČNÝCH MIEST:

Funkčné miesto profesor:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. (história, Košice)
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. (filozofia, Košice)

Funkčné miesto docent:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Peter Fotta, PhD. (filozofia, Košice)
prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD. (história, Košice)

Funkčné miesto odborný asistent:
PhDr. Mgr. Imrich Degro, PhD. (filozofia, Košice)
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. (história, Sp. Kapitula)
PhDr. Mgr. Emil Ragan, PhD. (filozofia, Košice)

PhDr.Ján Pramuka, PhD. (filozofia, Sp. Kapitula)30%
PhDr. Jozef Dronzek PhD.(filozofia, Sp. Kapitula)30%

Funkčné miesto asistent:
-

Externí spolupracovníci:

-

DOKTORANDI:

Denní:
ThLic. Richard Rédli

Externí:
ThLic. Mariusz Cywka
Mgr. Andrej Škvarek

 

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU