Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Katedra praktickej teológie
Hlavná 89
041 21 Košice

 

Kontakt:

+421 55 6836 111

 

Vedúci katedry:
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD. (funkcné miesto do 31. 12. 2018)
anton.babjak@ku.sk

Zástupca vedúceho katedry:
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.

Sekretariát katedry:


ŠTRUKTÚRA FUNKCNÝCH MIEST:

Funkcné miesto profesor:
prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, PhD.

Funkcné miesto docent:
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (SK)
doc. ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.

Odborní asistenti:
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
ThDr. Peter Majda, PhD. (SK)
ThDr. Jaroslav Barta, PhD. (SK)
SLLic. Andrej Krivda, PhD.

ThDr. Štefan Tuka PhD.

Asistenti:
Mgr. Ján Dudič
Mgr. Peter Ceľuch
ICLic.Jozef Holubčik

Lektor:
Mgr. Vladimír Olejník

 

Doktorand denný:
-

Doktorand externý:

 -

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU