Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Katedra praktickej teológie
Hlavná 89
041 21 Košice

 

Kontakt:

+421 55 6836 111

 

Vedúci katedry:
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD. (funkcné miesto do 31. 12. 2018)
anton.babjak@ku.sk

Zástupca vedúceho katedry:
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.

Sekretariát katedry:


ŠTRUKTÚRA FUNKCNÝCH MIEST:

Funkcné miesto profesor:
prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, PhD.

Funkcné miesto docent:
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (SK)
doc. ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.

Odborní asistenti:
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
ThDr. Peter Majda, PhD. (SK)
ThDr. Jaroslav Barta, PhD. (SK)
SLLic. Andrej Krivda, PhD.

ThDr. Štefan Tuka PhD.

Asistenti:
Mgr. Ján Dudič
Mgr. Peter Ceľuch
ICLic.Jozef Holubčik

Lektor:
Mgr. Vladimír Olejník

 

Doktorand denný:
-

Doktorand externý:

 -

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner7

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

notitiae

baner verba theologica

logoiae 300x90

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU