Obsah článku

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Katedra praktickej teológie
Hlavná 89
041 21 Košice

 

Kontakt:

+421 55 6836 111

 

Vedúci katedry:
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD. (funkcné miesto do 31. 12. 2018)
anton.babjak@ku.sk

Zástupca vedúceho katedry:
SLLic. Andrej Krivda, PhD.

Sekretariát katedry:


ŠTRUKTÚRA FUNKCNÝCH MIEST:

Funkcné miesto profesor:

Funkcné miesto docent:
doc. ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.

Odborní asistenti:
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
ThDr. Peter Majda, PhD. (SK)
ThDr. Jaroslav Barta, PhD. (SK)
SLLic. Andrej Krivda, PhD.

ThDr. Štefan Tuka PhD. (SK)

Asistenti:
Mgr. Peter Ceľuch
ICLic.Jozef Holubčik

Lektor:
Mgr. Vladimír Olejník

Pedagógovia na čiastočný úväzok:

prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, PhD.

prof. ThDr. Martin Štrbák, PhD.

 

Doktorand denný:
Mgr. Lukáš Knap
Mgr. Marek Kunder
JCLic. Andrej Kačmár
ThLic. Roman Haško
Mgr. Roman Kubín
JCLic. Jozef Holubčík

Doktorand externý:

 ICLic. Martin Davídek
Mgr. Peter Duffala
mgr Dariusz Dąbrowski
Mgr. Rastislav Dvorový
ThLic. Vladimír Filo
doc. Rudolf Svoboda

Mgr. Marek Ondrej
Mgr. Andrej Cpin
Jurij Gal

Mgr. Jacek Szałapata
Mgr. Arkadiusz Szpila

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU