Obsah článku

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach Katedra spoločenských vied
Oddelenie edukačných vied
Hlavná 89
041 21 Košice

 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach Katedra spoločenských vied
Oddelenie sociálnej práce
Hlavná 89
041 21 Košice

 

Kontakt:

+421 55 6836 111

 

Vedúci katedry:
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
Zástupca vedúceho katedry:
Mgr. Ján Knapík, PhD.


ŠTRUKTÚRA FUNKČNÝCH MIEST:

Funkčné miesto profesor:

prof. PaedDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (SK)

prof. ThDr.Jozef Bieľak, PhD. (SK)

prof. dr.hab. Edward Jarmoch, PhD. (SK)

prof. Iurii Shcherbiak, DrSc. (SK)

Funkčné miesto docent:
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. (do 31.3. 2019, odbor Odborová didaktika-teória vzdelávania náboženskej výchovy)
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková PhD.

doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
doc. PsLic. PhDr. Marek Forgáč, PhD.

doc. PaedDr. Mgr. Rastislav Podpera, PhD. (SK)
Funkčné miesto odborný asistent:
Mgr. Ján Knapík, PhD.
Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD.
PhDr. Michaela Šuľová, PhD.

 

Funkčné miesto odborný asistent – Teologický inštitút Spišská Kapitula:
PhDr. Zuzana Budayová, PhD.
doc. PhDr. Janka Bursová, PhD.
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Ján Gabčo, PhD.
PaedDr. Miroslav Kopnický, PhD.
ThLic. Martin Majda, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Andrej Môcik, PhD.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
Mgr.art. Stanislav Šurin, PhD.
ThLic. Martin Taraj, PhD.

Asistenti / Lektori:
ICLic. Jozef Holubčík

Externí spolupracovníci:
Mgr. Viera Balentová
ThDr. Jaroslav Barta, PhD.
Ing. Pavol Budaj, PhD.
Mgr. Martina Drobňáková, PhD.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
JUDr. Vladimír Dlugolinský
PhDr. Gabriela Feranecová, PhD.
doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.

ThDr. František Knapík, PhD.
PaedDr. Marta Lacková
PhDr. Katarína Majcherová, PhD.
ThLic. Róbert Neupauer
Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník
ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.
ICLic. Marek Tomaga
PaedDr. Marta Zabielna, PhD.

Výskumný pracovník:

ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD.

 


 

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU