Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach Katedra systematickej teológie
Oddelenie dogmatiky a morálky
Hlavná 89
041 21 Košice

 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach Katedra systematickej teológie
Oddelenie biblických vied
Hlavná 89
041 21 Košice

 

Kontakt:

+421 55 6836 161

 

Vedúci katedry:
doc. Dr. Vladimír Juhás PhD.

 

Sekretariát katedry:

 

ŠTRUKTÚRA FUNKČNÝCH MIEST:

Funkčné miesto profesor:
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.

prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. (SK)

Funkčné miesto docent:
doc. Dr. Vladimír Juhás PhD.

doc. Róbert Lapko, Th.D.,PhD
prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD.
Odborní asistenti:

Dr. Juraj Feník, S.T.D.
doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

ThLic. Jozef Kohut, PhD.

ThDr. Martin Kolejak, PhD. (SK)

ThDr. Štefan Novotný, PhD.

ThLic. František Fudaly (SK)

Asistenti:
Mgr. Ján Dudič

 

Denní doktorandi:

Mgr. Ondrej Lazúr
Mgr. Karol Saksa
ThLic. František Fudaly
JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák

 

Externí doktorandi:

Ievgen Fizer
Mgr. Ján Kocúrko
Mgr. Peter Labanc
Mgr. Ľubomír Miškovič
Mgr. Dalibor Ondrej
ThLic. David Henzl
ThLic. Anna Baroková
ThLic. Marek Sopko
MUDr. ThLic. Martin Uher
PaedDr. Ľudmila Kytková (NOR)
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.

 

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU