Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach Katedra systematickej teológie
Oddelenie dogmatiky a morálky
Hlavná 89
041 21 Košice

 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach Katedra systematickej teológie
Oddelenie biblických vied
Hlavná 89
041 21 Košice

 

Kontakt:

+421 55 6836 161

 

Vedúci katedry:
doc. Dr. Vladimír Juhás PhD. do 31.8.2019

Sekretariát katedry:


ŠTRUKTÚRA FUNKČNÝCH MIEST:

Funkčné miesto profesor:
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. do 30.6.2019

prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.

Funkčné miesto docent:
doc. Dr. Vladimír Juhás PhD. do 31.8.2019

doc. Róbert Lapko, Th.D.,PhD
prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD.
Odborní asistenti:

Dr. Juraj Feník, S.T.D.
ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

ThDr. Martin Kolejak, PhD. (SK)
ThDr. Ján Kuboš, PhD. (SK)

ThDr. Štefan Novotný, PhD.

ThLic. František Fudaly (SK)

Asistenti:
Mgr. Peter Ceľuch

 

Denní doktorandi:
ThLic. PaedDr. Jozef Bartoš
ThLic. Maroš Fintor
ThLic. Peter Janáček
ThLic. Tadeusz Kaczyński
JCLic. Andrej Kačmár
ThLic. Jozef Kohut
Mgr. Martin Majda
ThLic. Martin Taraj
ThLic. František Vehovský
Mgr. Jaroslav Chanas (NOR)
Mgr. Veronika Dubecká (NOR)

 

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU