Košice (9. mája 2016) - V piatok 6. mája 2016 sa na Teologickej fakulte konal Malý seminár o rodine. Jeho hosťami boli pedagógovia z Teologickej fakulty Sliezskej univerzity v Katowiciach, ktorí hosťovali na našej univerzite v rámci programu Erasmus+. Ich prítomnosť sme využili na to, aby sme predmety ich bádaní ponúkli nielen študentom, ale aj absolventom odborov Náuka o rodine a Sociálna práca.

Program seminára začal témou: Rodinné vzťahy vo svetle teórie vzťahovej väzby, ktorú predniesla dr. Weronika Juroszek, ktorá je doktorkou psychológie a dlhodobo sa venuje teórii vzťahovej väzby J. Bowblyho. Ide o psychologickú revolučnú teóriu, ktorá pomáha budovať nielen vzťahy rodiča dieťaťa ale aj ostatné rodinné vzťahy. Autorka sa venuje aj téme vzťahov rodičov a svokrovcov podľa teórií Erika Ericsona a Roberta Havigshurta.

V ďalšej téme dr. Marek Wójtowicz predstavil Poľský model terapie závislosti od alkoholu. Vo svojom príspevku prezentoval problém závislosti od alkoholu, možnosti jeho terapie a zvlášť poľský model terapie prevzatý z amerického prostredia, ktorý má vysokú úspešnosť tak v USA ako aj v Poľsku.

V závere dr. Leokadia Szymczyk predstavila príspevok Vovedenie dieťaťa do sveta hodnôt. Autorka je doktorkou psychológie. Venuje sa oblasti pedagogiky, vývinovej psychológii a rodinnej pedagogike. Je členkou združenia kresťanskej pedagogiky, pôsobiacim pod záštitou Výboru pedagogických vied Poľskej akadémie vied. V príspevku sa zamerala na faktory, ktoré majú vplyv na vytváranie hodnotového systému, na roly rodičov a starých rodičov v medzigeneračnom prenose hodnôt, na výchovu k hodnotám v predškolskom veku a podmienky prenosu hodnôt v procese vývoja dieťaťa.

Súčasťou seminára bola živá diskusia. Aj keď išlo o „malý“ seminár, jeho efekty sú veľké, pretože ponúka možnosť absolventom KU kontinuálne sa vzdelávať a komparovať svoju profesionálnu prax s najnovšími vedeckými poznatkami a o svojich konkrétnych otázkach diskutovať s odborníkmi v danej oblasti. Zároveň absolventi takým spôsobom udržiavajú vzťah so svojou Alma Mater. Teologická fakulta plánuje v seminároch o rodine v budúcnosti pokračovať.

dscn0017

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU