Dočasne je možné objednávať stravu cez internet v systéme Webkredit len cez prehliadač Internet Explorer alebo Microsoft Edge v kompatibilnom režime. Vo vyhľadávači Mozilla Firefox je treba povoliť bezpečnostnú výnimku. Objednávanie na kiosku v jedálni je štandardné.

Vážení čitatelia,

predstavujeme Vám posledné číslo časopisu Verba Theologica (pozri obálku).
Nájdete v ňom inšpirujúce články o teológii pápeža Benedikta, malý vstup do sveta patristiky, vzťahu teológie a liturgie, či zaujímavý preklad o prístupe kresťana ku Koránu (celý časopis TU).

Momentálne sa pripravuje do tlače druhé číslo tohto ročníka 2/2016 (31). Bude sa venovať pohľadu pápeža Františka na problém chudoby a ekonomík vo svete, teológii tela a ďalším zaujímavým témam.

Bude nám odmenou, ak dokážeme osloviť Vaše záujmy a spríjemniť Vaše večery dobrým čítaním.
Časopis si môžete kúpiť v kníhkupectve Dobrá kniha, alebo si ho objednať na adrese verba@ku.sk. Zároveň ste pozvaní k spolupráci na ďalšom netematickom čísle 1/2017 (32).
Svoje príspevky posielajte do konca mesiaca marec 2017 na elektronickú adresu verba@ku.sk.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Redakcia
Verba Theologica
Teologická fakulta
Hlavná 89, 041 21 Košice

 

Časopis môžte nájsť aj na webovej stránke verba.ktfke.sk.

 

Používanie SafeQ
Do systému SafeQ sa treba prihlásiť osobným číslom (ako v AIS-e). Inicializačné heslo je rodné číslo, viď bod2.

Tlačový systém SafeQ umožňuje tlačiť a kopírovať na multifunkčnom zariadení Konica Minolta 362, ktoré je umiestnené v knižnici.
Spôsob použitia:
1. V knižnici je potrebné si nabiť kredit cez ISIC kartu v čase otváracích hodín knižnice.
2. Výšku kreditu, zoznam úloh vo fronte a zmenu hesla je možné spravovať cez web stránku matus.ktfke.sk, login je pre študentov osobné číslo (ako v AIS2), ostatní meno.priezvisko, heslo je rodné číslo bez lomítka.
3. Na počítačoch, ktoré majú nainštalovaný safeq klient je potrebné pri každej tlači zadať ako kód svoj login (OC), aby sa tlačová úloha priradila správnemu klientovi.
4. V knižnici sa priloží ISIC karta ku snímaču a navolí sa tlač, alebo prípadne aj kopírovanie pomocou dotykovej obrazovky s minimálnym kreditom 0,1 € (na konci práce je potrebné sa odhlásiť).
Ak sa úloha do 7 dní nevytlačí systém ju z čakacieho frontu vymaže.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfkufakultné publikácie tfkuErasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU