Používanie SafeQ
Do systému SafeQ sa treba prihlásiť osobným číslom (ako v AIS-e). Inicializačné heslo je rodné číslo, viď bod2.

Tlačový systém SafeQ umožňuje tlačiť a kopírovať na multifunkčnom zariadení Konica Minolta 362, ktoré je umiestnené v knižnici.
Spôsob použitia:
1. V knižnici je potrebné si nabiť kredit cez ISIC kartu v čase otváracích hodín knižnice.
2. Výšku kreditu, zoznam úloh vo fronte a zmenu hesla je možné spravovať cez web stránku matus.ktfke.sk, login je pre študentov osobné číslo (ako v AIS2), ostatní meno.priezvisko, heslo je rodné číslo bez lomítka.
3. Na počítačoch, ktoré majú nainštalovaný safeq klient je potrebné pri každej tlači zadať ako kód svoj login (OC), aby sa tlačová úloha priradila správnemu klientovi.
4. V knižnici sa priloží ISIC karta ku snímaču a navolí sa tlač, alebo prípadne aj kopírovanie pomocou dotykovej obrazovky s minimálnym kreditom 0,1 € (na konci práce je potrebné sa odhlásiť).
Ak sa úloha do 7 dní nevytlačí systém ju z čakacieho frontu vymaže.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU